Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 12: Lav en reklamefilm for øerne

I skal køre en kampagne for at få flere til at flytte til de danske småøer. Hvordan ville I lokke flere til at vælge byen fra i forhold til øerne?

Opgave

Opgaven skal laves i mindre grupper. Grupperne kan vælge den samme ø eller flere forskellige øer. Brug jeres viden om øerne fra artikler og billeder.

1) Diskuter, hvem der er målgruppen for kampagnen. Er det f.eks. særlig vigtigt at henvende kampagnen mod unge, børnefamilier eller ældre?

2) Diskuter, hvad der kan tiltrække målgruppen til øerne. Vælg de tre vigtigste kvaliteter.

3) Find på et kampagnenavn og -slogan på baggrund af diskussionerne i 1) og 2)

4) Lav et manuskript til en reklamefilm af ca. 5 minutters længde.

Først tager I stilling til: - Hvad er budskabet? - Hvilken historie vil I fortælle? - Hvilken information skal reklamen indeholde? - Er der nogle fordomme/fantasier om øer, I vil gøre op med? - Skal historien overraske? - Hvem er hovedperson(er)? - Hvor foregår filmen?

Nu kan I udarbejde manuskriptet i tekst, tegninger eller begge dele. Beskriv/illustrer den første scene, inkl. personer, baggrund, replikker og evt. voice-over (speakerstemme) eller tekst på skærmen. Beskriv den næste scene osv.

5) Fremlæg jeres reklamefilm for resten af klassen.

Undervisningsartikler
Den største ø-kommune
Ærø er i fuld gang med at skaffe flere beboere og sejlede på Dronningens 70 års fødselsdag til København for at reklamere for øen.

Her går det godt
Fanø sætter rekord i uddannelses-niveau, trækker nye beboere til og er privilegeret med kort afstand til fastlandet og hyppige færgeafgange.

Hvis du vil vide mere
Emner
Medier

Fag
Dansk

Klassetrin
7.-10. klasse

'