Sitemap | Avanceret søgning |

Dårlig økonomi på færger til småøer

Ø-kommuner har svært at få økonomien i færgedriften til at løbe rundt. De efterlyser flere penge fra staten.

Af Jørgen Kaarup
Publiceret 12-08-2010

Meget tyder på, at det heller ikke i fremtiden bliver nemmere at bo på de danske småøer. Flere af de kommunalt drevne færger giver underskud, og det medfører færre afgange og højere billetpriser.

Borgmestre i de berørte kommuner mener, at staten bør betale mere til færgerne, hvis øerne skal være attraktive at bo og arbejde på.

»Hvis sejladsen til Anholt opfattes som en del af det overordnede nationale vejnet, bør kommunen kompenseres fuldstændigt for de øgede omkostninger på det sidste stykke fra kajen og ud til øen,« lyder det fra Jan Petersen (S).

Han er borgmester i Norddjurs Kommune, der driver overfarten fra Grenaa til Anholt, og den er beskåret til kun at sejle fire-fem ugentlige ture det meste af året.

Få muligheder
»Økonomien for færgen til Anholt kommer nok aldrig til at løbe rundt, og vi har kun få muligheder for at påvirke omkostningerne, uden at det går hårdt ud over servicen,« siger borgmesteren om overfarten, der sidste år endte i et minus på knap 7 mio. kr.


Anholtfærgen
Med sine tre timers sejlads til Anholt med 171 beboere bliver færgen aldrig en god forretning.
Foto: Jørgen Kaarup

I flere kommuner er de kommunale udgifter til færgerne vokset, og det betyder, at de i forvejen trængte budgetter belastes mere end før kommunalreformen.

»Vi vil gerne drive færgerne, men det er ikke rart, når vi skal dække os ind med penge fra andre områder for ikke at lade det gå ud over servicen over for øboerne,« siger borgmester i Slagelse Kommune Lis Tripler (S).

Hun forklarer, at færgerne til Omø og Agersø senest har indført længere sejltider for at spare på udgifterne til brændstof. Lis Tripler mener også, at kommunen i højere grad burde få økonomisk hjælp, når det er regeringens målsætning at sikre fremtidig beboelse på småøerne.

Lige så vigtig som vejene
»Færgerne til øerne er lige så vigtige som landeveje, og derfor kan der være god mening i at ligestille økonomien med vejene på land,« siger Slagelses borgmester.

Stig Vestergaard (S), borgmester i Lolland Kommune, er enig i det synspunkt.

»Ligesom man visse steder har gratis busser, bør man i ø-kommunerne også have gratis færger. Vi driver gerne færgerne, men det bør være staten, der står for betalingen, så man kan sikre, at der bliver holdt liv i øerne,« siger han.

Kommunens tre øer, Femø, Fejø og Askø, har mærket konsekvensen af den anstrengte økonomi. Fra den 1. juli blev det 25 pct. dyrere at sejle, så en bil med fire voksne nu koster godt 340 kr. at få med på den 15 minutter lange sejltur til Fejø.

»Det kan virke som en ret høj pris for at komme over at se øen, så en del endagsturister vil nok tænke sig om en ekstra gang,« siger beboerformand Kasper Tøgern, der som murer får større udgifter til materialer.

Der er ikke umiddelbart hjælp at hente hos indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V), som afviser, at staten skal drive færgerne.

Han har nedsat et udvalg, der skal vurdere, om det var en god idé at lade kommunerne stå for færgerne i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Til november forventes udvalget at være færdig.

»Indtil da er det bedst, at jeg som minister ikke drager konklusioner,« siger Bertel Haarder.

Formanden for Småøernes Færgeselskaber, Søren Adsersen, er med i udvalget og har selv et bud på forbedring.

»Ved at oprette et fælles sekretariat vil man kunne spare penge på indkøb, og der kan opsamles viden og erfaring om driften til gavn for alle færger,« siger Søren Adsersen.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Links

Småøernes færgeselskab (Dansk)
Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark.

Opgaver

50. Havet som landevej
Er færgerne en del af vejnettet? Det mener kommunerne, som gerne vil have staten til at hjælpe yderligere med færgedriften.
Læs mere

Femø i billeder
Femø er kendt for både kvinde- og jazzfestival og har lige fået en ny købmand. Selv om der mest bor ældre mennesker, er der alligevel liv på øen, som har haft besøg af Dronning Margrethe og Prins Henrik.
Se billedserie
Tilskud til drift

19 kommuner driver færger til småøer. De modtager i 2010 knap 52 mio. kr. fra staten i driftsstøtte.

Efter kommunalreformen fik kommunerne opgaven at drive småøernes færger.

'