Sitemap | Avanceret søgning |

Fremtidens internet kan hægte småøer af

Hastigheden på internettet vil i de kommende år stige dramatisk. Småøerne er bange for at blive tabere, når det nye net rulles ud.

Af Jørgen Kaarup og Jørgen Rudbeck
Publiceret 10-08-2010

Endelave

De danske småøer frygter at blive koblet af, når resten af landet får lynhurtigt internet som led i regeringens bredbåndsplan.

»Det er pinedød nødvendigt, at der snart sker noget. Nu kan vi ikke længere klare os med de to små bredbåndsopkoblinger på seks og otte Mbit/s, som vi alle deler herovre,« siger Lars Møller, indbygger på Endelave ud for Horsens Fjord.

Øens knap 100 husstande deler to internetforbindelser, der hver for sig ikke er hurtigere end en gennemsnitlig dansk families bredbåndsopkobling. Det betyder, at hjemmesider er 15-20 sekunder om at tone frem på skærmen, og at web-tv tager håbløst lang tid.


Endelave net
Anders Møller Olsen (forrest) og Lars Møller på arbejde på det lille kontor, der udgør Endelave.nets hovedkvarter.
Foto: Henrik Kastenskov

Lars Møller, der driver it-konsulentfirmaet Endelave.net fra hjemmet på øen, siger, at der meget snart skal ske en opgradering af øens netforbindelse, hvis der skal være mulighed for at arbejde hjemme på øen.

»Behovet for hurtigere net øges konstant. Det gør den også herude, men vores opkoblinger har nået grænsen, så der må snarest findes en løsning, hvis ikke vi skal tabes helt på gulvet,« siger Lars Møller.

Ny plan hjælper ikke
Tidligere på sommeren lancerede regeringen ellers en ny bredbåndsplan, der skal sikre, at alle danskere inden udgangen af 2020 får adgang til 100 Mbit/s internet. Men planen kommer ikke til at hjælpe Lars Møller og de øvrige øboere lige med det samme.

Det er nemlig markedsvilkårene, der afgør, hvor hurtigt nettet etableres. Det vil derfor være urentabelt for udbyderne at føre kabler ud over 10 kilometer havbund til eksempelvis Endelaves 100 husstande.

»Det liberaliserede marked har givet langt de fleste danskere billigere og bedre internet, men markedsvilkårene giver desværre også operatørerne nogle ret store udfordringer med at nå helt ud på de tyndest befolkede øer,« siger Anders Thomsen, chef for public affairs i TDC.

Hos Dansk Energi, der står for etableringen af det danske fibernet, tror man ikke, at det hurtige net når ud til småøerne foreløbig.

»Markedet i sig selv sikrer ikke, at alle husstande får tilbudt målsætningens bredbåndshastigheder. Det bliver aldrig økonomisk gunstigt at grave et fiberkabel ned under vand for at forsyne 100-200 mennesker med internet,« lyder meldingen fra erhvervsjuridisk konsulent Thomas Woldiderich.

Minister afviser støtte
Sammenslutningen af Danske Småøer er alvorligt bange for, at det bliver svært at få nye erhvervsaktive tilflyttere, når der mangler hurtigt internet. Derfor har de bedt videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) om hjælp, men ministeren er ikke indstillet på at yde offentlig støtte til småøernes net.

»Folk på øerne skal gå sammen, også med deres kommuner, så de øger efterspørgslen og bliver attraktive kunder for udbyderne. Målsætningen om 100 Mbit/s til alle skal nås på markedsvilkår,« siger ministeren.

Hun henviser til, at øerne også kan søge en række EU-puljer om støtte til deres projekter, ligesom etableringen af internet på småøerne også kan styres gennem forpligtigelser i de lokale licitationer, som ø-kommunerne laver.

Formanden for ø-sammenslutningen, Dorthe Winther, er skuffet over Charlotte Sahl-Madsens holdning og vil nu drøfte problemet med Folketingets Ø-kontaktudvalg.


Endelaves færge
En flok pensionister på vej hjem efter et besøg på Endelave.
Foto: Henrik Kastenskov

Ifølge institutleder ved Center for Landdistriktforskning på Syddansk Universitet, Flemming Just, kan netop licitationerne være småøernes redningsplanke.

»Øerne vil med deres små befolkningstal komme på nettet som de sidste, men kan den enkelte ø blive skrevet med ind i en kommunes samlede licitation på området, så kan det være en god chance for at få hurtigt internet tidligere end 2020,« siger Flemming Just, der dog samtidig påpeger, at det bliver svært helt at undgå sorte huller på det kommende digitale landkort.

Alternativer?
Tilbage på Endelave håber Lars Møller, at man ikke skal vente 10 år på at få bedre netadgang. Han er gået i gang med at se efter mulige alternativer til de meget dyre kabelløsninger, for som han siger:

»Hvis vi skal vente i næsten 10 år, før der sker noget, så er vi nok ikke her på øen længere.«

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Links

Endelave (Dansk)
Øen Endelave ligger ud for Horsens Fjord i Kattegat.

Endelave Net (Dansk)
Endelave Net er en lille IT-virksomhed, der ligger på øen Endelave.

Sammenslutningen af danske småøer (Dansk)
Sammenslutningen af danske småøer er en forening, der varetager fælles interesser for alle Danmarks mindre øer. Deres fælles Hjemmeside er også en portal med adgang til de enkelte øers hjemmesider. Sekretariatet udgiver også Ø-Posten, der udkommer 6 gange om året og giver et godt indtryk af, hvad der rører sig ude på øerne.

Småøernes Erhverv (Dansk)
Hjemmesiden giver et overblik over det mylder af virksomheder, der ligger på de danske øer.

Opgaver

46. Internetforbindelse til øerne
På Endelave bor en iværksætter som stædigt kæmper for at kunne drive sin IT-virksomhed fra øen. Men det er ikke altid lige nemt.
Læs mere

47. Fibernet udfordringer
Fibernet giver lynhurtigt bredbånd til en stor del af landet, men det er stadig en udfording at få det ud til småøerne. 
Læs mere

Kort

'