Sitemap | Avanceret søgning |

Opgaver

1. Livet som øbo
Hvad ved du og dine klassekammerater om, hvordan det er at leve på en ø?

2. Befolkningen på de danske øer
Brug Danmarks Statistik til at finde tal og informationer om befolkningen på de danske øer. 

3. Tidevandets hemmeligheder
Mandø er en af de danske øer, der er mest påvirket af ebbe og flod. Brug bl.a. tidevandstabeller fra DMI til at svare på spørgsmålene.

4. Livet med tidevand
Læs artiklen "Tidevandet er en udfordring" og brug linkene til at svare på spørgsmålene.

5. Et lille samfund
Søren Svennesen bor med sin kone og to børn på Barsø, hvor der i alt er 22 indbyggere.

6. Stordrift i landbruget
Landmænd i dag har en meget anderledes hverdag i forhold til landmænd for hundrede år siden.

7. Landmandsliv
Søren og Helle er begge landmænd, og beslutningen om at overtage Sørens fars gård var derfor ikke svær at tage for den lille familie.

8. Det nære familieliv
Landmandslivet på Barsø betyder at begge forældre arbejder hjemme.

9. Danmarks mindste ø
Buddiken er den mindste navngivne ø i Danmark.

10. 5 minutter fra Aalborg
Egholm ligger i Limfjorden 5 min. sejlads fra Aalborg.

11. En landfast ø?
Egholms venner er en forening, der blev dannet under udsigten til, at der henover Egholm skulle bygges en ny motorvej.

12. Lav en reklamefilm for øerne
I skal køre en kampagne for at få flere til at flytte til de danske småøer. Hvordan ville I lokke flere til at vælge byen fra i forhold til øerne?

13. Traditioner holdes i hævd
Hvert år afholdes Sønderho-dag på Fanø. Læs artiklen, se billedserien og brug linkene til at løse opgaverne.

14. Fanø fungerer
Fanø er et af de steder i Danmark, hvor der bor flest højtuddannede indbyggere. Men hvorfor er det sådan?

15. Kvindelejr på Femø
Kvindelejren på Femø så dagens lys første gang i 1971, og kvinderne strømmer stadig til Femø om sommeren.

16. Passion for at samle
Elly Hansen på 84 bor på Femø og samler på fotos og artikler af regentparret.

17. Havnehøkeren på Femø
Læs artiklen og brug linkene til at svare på spørgsmålene.

18. En ny type andelsbevægelse
Lilleø og Askø har fået liv i deres købmandsbutik igen ved hjælp af andele, som er solgt til ø-boerne.

19. Et uvurderligt netværk
Andelsbevægelsen skabte et netværk mellem forskellige brancher.

20. Én mand - én stemme
Andelsbevægelsen er bygget på nogle helt basale principper, som er inspireret af "Rochdale-principperne".

21. Billedanalyse af Sejerø-billeder
Fotograf Henrik Kastenskov har taget billeder af hverdagen på Sejerø.

22. Tryg opvækst
Familien Selle har rykket familielivet til Sejerø, hvor de arbejder og børnene går i skole.

23. Arbejdspladser på øen
På Sejerø er det lykkedes at beholde de helt vitale servicefunktioner på øen. Her er skole, læge, præst og endog et plejehjem, så de ældre kan blive på den ø, mange af dem har boet på hele livet.

24. Ærø vil vokse
Ærø er beboet af knap 7.000 indbyggere. Øen er beliggende i Det Sydfynske Øhav. Ø-kommunen har en klar vision om, at der bor over 8.000 mennesker i 2030.

25. Fondsarbejde
Æbelø blev i 1995 købt af Aage V. Jensen Fonde, for at genoprette og bevare naturen der.

26. Nordmænd flytter fra øerne
I Norge flytter folk helst til byerne, hvis valget står mellem by og ø.

27. Ø-integration
Hvis man flytter til et nyt sted og gerne vil falde godt til, er det ofte en rigtig god ide at involvere sig i det lokale samfund.

28. Flyt til Samsø
I de næste opgaver skal du forestille dig, at du skal flytte til Samsø.

29. Planlæg et weekendophold
Du og din familie skal på weekendtur til Samsø. Men hvad skal I lave og hvor skal I bo?

30. Fjernstyret medicinskab
Når vagtlægen ikke kan komme til patienterne, må patienterne kunne komme til medicinen.

31. Befolkningsudvikling på Lyø og Avernakø
Som på de fleste danske øer er befolkningstallet faldende på Lyø og Avernakø. Men hvor slemt står det til?

32. Ole-opfinder
Læge Lars Kennsmark opfandt det fjernstyrede medicinskab, da der blev behov for det på de to små øer Lyø og Avernakø. Læg hovederne i blød og find på gode ideer til livet på øerne.

33. Om kommunalreformen
Ved kommunalreformen i 2007 blev en mængde mindre kommuner lagt sammen. Hvordan ændrede det Danmarkskortet?

34. Øboernes identitet
Under kommunesammenlægningen var uenigheden stor på Samsø. Skulle de være en del af storkommunen Århus eller forblive deres egen lille kommune?

35. Læsø vil selv
Læsø er Danmarks mindste kommune med ca. 2000 indbyggere.

36. Gode skatteborgere søges
Læsø vil gerne have gode skatteborgere til øen. Men hvordan tiltrækker man den slags?

37. Ekstra løn
Læsø tager utraditionelle metoder i brug for at tiltrække offentlige ansatte.

38. Besøg Læsø
Læsø har mange ting at byde på, alt lige fra skønne naturoplevelser til Diskotek "Kattegats Perle".

39. Færgedrift til øerne
Statens tilskud til øerne er efter kommunalreformen blevet en del af bloktilskuddene, og derfor er det kommunerne, der i praksis skal stå for færgedriften.

40. Færgedrift med statstilskud
På Lolland skal politikerne inden 2013 skære i hele det kommunale budget - også på øerne.

41. Læs et kommunalt budget
Hvor kommer pengene fra og hvad går de til i jeres kommune?

42. Ø på smalkost
305 millioner kr. Så mange penge skal Lolland kommune finde besparelser for i budgettet inden 2013. Hvordan rammer det øerne i kommunen?

43. Negativ spiral
På øerne oplever man ofte de negative eftervirkninger efter besparelser eller lukninger ganske tydeligt. Det kaldes også en negativ spiral.

44. Kystsikring
Flere danske øer er truet af klimaforandringerne. Hvad kan de gøre for at sikre sig mod stigende vandstand?

45. Fiskerbrødrene fra Birkholm
På Birkholm i det det sydfynske øhav er der kun tre faste beboere tilbage. Brødrene Frede og Morten Mortensen og Fredes kone Margit. De to brødre bruger deres tid på at fiske ål og rejer.

46. Internetforbindelse til øerne
På Endelave bor en iværksætter som stædigt kæmper for at kunne drive sin IT-virksomhed fra øen. Men det er ikke altid lige nemt.

47. Fibernet udfordringer
Fibernet giver lynhurtigt bredbånd til en stor del af landet, men det er stadig en udfording at få det ud til småøerne. 

48. Unge til øen
De fleste tilflyttere til øerne er familier og ældre folk, men på Endelave bor Lars Møller, og han er undtagelsen.

49. Job på øerne
Der findes mange arbejdspladser ude på øerne, men arbejder de alle på færgerne og i Brugsen?

50. Havet som landevej
Er færgerne en del af vejnettet? Det mener kommunerne, som gerne vil have staten til at hjælpe yderligere med færgedriften.

51. Synergieffekt på Årø
Tre øboere har fundet sammen og bevist, at specialiteter og oplevelser kan gå hånd i hånd og trække nye turister til en ø.

52. Dansk vinbonde
Svend Aage Hansen begyndte at dyrke vin, da han gik på pension. Hans vingård på Årø tiltrækker mange turister, der er interesserede i at høre om, hvordan man producerer vin.

53. Indslusning på Strynø
På Strynø har de taget forskellige metoder i brug, så interesserede kan få et indblik i ø-livet.

54. Liv på Lyø
Trine Høj bor på Lyø sammen med sin familie. Børnene pendler hver dag til Fyn for at gå i skole.

55. Ølbrygning på Fur
På Fur har de brygget øl siden 2004. Bryghuset tiltrækker hvert år mange turister til øen.

56. Ølbrygningens kunst
Ølbrygning er en ældgammel teknik, som de seneste år er blevet kraftigt udviklet. De første spor fra brygning i Danmark stammer fra Egtvedpigens grav og dermed ca. 3.300 år gamle.

57. Små kommuner
Meningerne er delte; er det bedst at være en lille kommune eller være del af en stor?

58. Vedvarende energi
Danmark er helt med fremme i verdenseliten, når det handler om vedvarende energi.

59. Solvarmeanlæg
Ærø har verdens største solvarmeanlæg, og de har store planer om, at det i de kommende år skal blive endnu større.

60. Lav energi med solceller
Solvarmeanlæg som det på Ærø, er opbygget af en mængde solceller, der kan omsætte solens stråler til elektrisk energi.

61. Afsluttende brainstorm
Hvad ved du og dine klassekammerater nu om, hvordan det er at leve på en ø?

En robinsonade??

Hvad er en holm - og hvad er en robinsonade? Gå på opdagelse i leksikonet.
Se ø-leksikon her

Billedserier

I billedserierne har vi samlet alle de fotos, der er taget til artiklerne rundt om i hele Danmark. Mød bl.a. Søren Svennesen i stalden på Barsø, og besøg æbleplantagen på Lilleø.
Se billedserier her

Oversigtskort

Morgenavisen Jyllands-Posten besøgte i sommeren 2010 en række af de danske småøer. Se hvilke på dette oversigtskort.
Se større kort

Video fra øerne

Seks meget forskellige videoer giver et indblik i ø-livet. Mød blandt andet brødrene Morten og Frede fra Birkholm.
Se videoerne

Øernes udfordringer

Hvordan hænger øernes økonomi sammen, hvad betyder kommunalreformen for øerne, hvordan går det tilflytterne - og hvad hvis man bor på en ø og bliver syg? Find svar på disse og mange andre spørgsmål i temaet om øernes udfordringer.
Læs artiklerne her

Ti portrætter

Jyllands-Posten har besøgt en række forskellige øer i sommeren 2010, journalist Jørgen Kaarup tegner ti portrætter af danske småøer.
Læs temartiklerne