Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2010 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med livsvilkårene på de danske småøer.

Formål
Formålet med materialet er via en rundrejse til en række øer at lære om livet på øerne, de gode historier og udfordringerne, som på længere sigt kan føre til affolkning og forfald.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til grundskolens 7.-10. klasse - sekundært gymnasieskolen. Materialet kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. For at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra dansk, geografi og samfundsfag.

Tilrettelæggelse af undervisningen
Ideer til at komme i gang
Brainstorm: Hvad ved eleverne om de danske øer?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om øerne samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne huller rent vidensmæssigt.

Ideer til forløb
a) Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne links til internettet, hvor de kan finde hjælp til at løse deres opgaver. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet.

b) Projektarbejde om emnerne i materialet
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de et antal emner, som materialet berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af emnet. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i emnets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem brug af vidensmaterialet og informationssøgning i linksamlingen og på biblioteket. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om emnet, dels er interessant og informativ for tilhørerne.

Ideer til afslutning
Ethvert forløb afsluttes med et lærerstyret resumé i plenum for at give eleverne en oplevelse af sammenhæng i og overblik over emnet, da de hver især har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.

Planlægningsværktøj
Udarbejdelsen af en logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere projektarbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges projektarbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier.

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som:

  • Hvad skal målet med mit projekt være?
  • Hvad skal titlen på mit projekt være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt (f.eks. planche, video eller hjemmeside)?
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål?  

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren.

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Opgaver

Danske øer indeholder opgaver, som knytter sig til både temaartikler og reportager. Opgaverne inddrager elementer fra fagene dansk, geografi, historie, samfundsfag og matematik.
Se opgaverne her

Ti portrætter

Jyllands-Posten har besøgt en række forskellige øer i sommeren 2010, journalist Jørgen Kaarup tegner ti portrætter af danske småøer.
Læs temartiklerne

Øernes udfordringer

Hvordan hænger øernes økonomi sammen, hvad betyder kommunalreformen for øerne, hvordan går det tilflytterne - og hvad hvis man bor på en ø og bliver syg? Find svar på disse og mange andre spørgsmål i temaet om øernes udfordringer.
Læs artiklerne her

Video fra øerne

Seks meget forskellige videoer giver et indblik i ø-livet. Mød blandt andet brødrene Morten og Frede fra Birkholm.
Se videoerne

Danmark fra land til by

Danmark er under hastig forandring. De største byer vokser med stadigt længere bilkøer og høje boligpriser til følge. Se det store web-tema Land-by med reportager fra hele landet.
Se tema her

Billedserier

I billedserierne har vi samlet alle de fotos, der er taget til artiklerne rundt om i hele Danmark. Mød bl.a. Søren Svennesen i stalden på Barsø, og besøg æbleplantagen på Lilleø.
Se billedserier her