Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 20: Én mand - én stemme

Andelsbevægelsen er bygget på nogle helt basale principper, som er inspireret af "Rochdale-principperne".

Opgave

I skal diskutere og argumentere i klassen, og sammen komme til enighed om svarene på disse opgaver. Brug jeres viden fra de forrige opgaver og søg viden via linket eller på blioteket. 

a) Skriv "Rochdale-principperne" op på tavlen og diskuter på hvilken måde, de adskiller sig fra de principper, den danske andelsbevægelse er bygget på.

b) Diskuter "én mand - én stemme"-princippet, som stadig er grundlæggende i den danske andelsbevægelse. Hvad menes der med det?

Links

Den store danske encyklopædi (Dansk)
Den store danske encyklopædi udgives af Gyldendal og mange af artiklerne verificeres. Søg på det emne, du skal undersøge, øverst på hjemmesiden. 

Undervisningsartikel
Frugten fra Lilleø
Askø og Lilleø er bundet sammen med en dæmning, og her er der gang i både frugtavl og en helt ny slags købmandsbutik med café.

'