Sitemap | Avanceret søgning |

En fremtid for Læsø

Landets mindste kommune, Læsø, er dyr i drift og kæmper med et faldende befolkningstal. Udviklingen skal vendes, ellers kan øen ikke fortsætte som selvstændig kommune, siger borgmester Thomas Olsen.

Af Agnete Stoffregen
Publiceret 19-07-2010

»Det er et skrækscenarie for os at blive sammenlagt med en større kommune. Vi vil selv løfte tingene.«

Sådan siger Thomas Olsen, der har været borgmester på Læsø siden kommunalvalget i november 2009.

Målt i indbyggertal er Læsø landets mindste kommune. Den har en overvægt af ældre beboere, et jævnt faldende befolkningstal og plages af høj arbejdsløshed.

Det har sin pris, at opretholde en rimelig kommunal service for så få beboere. På øens lille rådhus har man svært ved at få skattekronerne til at slå til, og kommunen har landets højeste administrationsudgifter pr. indbygger.

Men øens borgmester vil kæmpe for at bevare kommunen og lokalsamfundet.

En fremtid på øen
Borgmester Thomas Olsen er 32 år gammel og indfødt læsøbo. Han rejste fra øen for at tage sin uddannelse, men vendte tilbage med ambitionen om at vende udviklingen på sin fødeø. Ved siden af borgmesterembedet driver han sin egen minkfarm.


Cyklist på Læsø
På Læsø ønsker de ikke at blive del af en større kommune.
Foto: Carsten Ingemann

Mens han tilser sine dyr, forklarer Thomas Olsen om kampen for at bevare Læsø med helårsbeboelse, skole, ældrepleje - og alt hvad der ellers skal til for at gøre et samfund komplet.

Borgmesteren håber at se sine egne to døtre vokse op på øen. De vil sikkert rejse væk for at få en uddannelse, men måske vender de tilbage en dag, ligesom han selv gjorde:

»Jeg vil gerne se mine børn leve et liv på Læsø, men min familie skal ikke blive her for enhver pris. For at det skal være attraktivt, skal øen som minimum holde det niveau, vi har af faglighed i skolen og service på ældreområdet.«

Internt på øen diskuteres livligt, hvad der kan gøres for at sikre øens fremtid.

»Nogle af vores idéer er måske mere desperate end andre,« siger Thomas Olsen.

»Vi har leget med tanken om, at hvis vi kunne sætte skatten ned og tiltrække nogle få, rigtig gode skatteborgere, ville vores lille samfund blomstre gevaldigt op.«  

Gejsten skal holdes oppe
Idéen om at sænke skatten har det indbyggede problem, at det må kommunen ikke. Det ville kræve, at Folketinget ændrede loven.

Læsø Kommune og dens borgmester er stolt af det serviceniveau, den tilbyder borgerne. På det område gør selvbestemmelsen en stor forskel. Måske kan den gode service i sig selv tiltrække nye - ældre - beboere.

»Vores ældre får to retter frisklavet mad om dagen, og de kommer i bad hver dag. Det skulle de vide på fastlandet, så stod de i kø, for at komme herover!«

Det sidste siger Thomas Olsen med en latter, men han bliver hurtigt alvorlig igen. Situationen for øen er ikke til at spøge med. Der skal ske noget ekstraordinært, hvis Læsø skal have en fremtid som selvstændigt samfund.

»Mennesker med overskud og ressourcer flytter, hvis vi ikke holder gejsten oppe i samfundet. Så risikerer øerne kun at tiltrække socialt belastede familier.«

Udligning
Den lille ø-kommune ville ikke kunne få dækket sit udgiftsbehov, hvis ikke det var for den økonomiske udligning mellem Danmarks rigeste og fattigste kommuner.

Læsø-borgmesteren bryder sig ikke om den tanke, at øerne skal leve af tilskud. På den anden side må der kompenseres for, at Danmark bliver mere og mere centraliseret, mener han:  

»Det er kun fair, at de rige kommuner i Nordsjælland afleverer lidt til udkantsområderne, for mange af de høje lønninger i København betales jo også af de fælles skattekroner i statskassen.«  

Den dag kommunen ikke længere kan få økonomien til at hænge sammen, eller der ikke er folk nok til at klare serviceopgaverne, må Læsø smide håndklædet i ringen og opgive sin selvstændighed. Så meget er sikkert. Men Borgmester Thomas Olsen har ikke tænkt sig at opgive uden kamp:

»Vi vil af al magt prøve, at få det til at køre. Vi har taget kampen op for at vise, at det kan lade sig gøre at være en lille kommune.«

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Opgaver

35. Læsø vil selv
Læsø er Danmarks mindste kommune med ca. 2000 indbyggere.
Læs mere

36. Gode skatteborgere søges
Læsø vil gerne have gode skatteborgere til øen. Men hvordan tiltrækker man den slags?
Læs mere

Udfordringerne
Hvordan hænger øernes økonomi sammen, hvad betyder kommunalreformen for øerne, hvordan går det tilflytterne - og hvad hvis man bor på en ø og bliver syg? Find svar på disse og mange andre spørgsmål her.
Gå til tema

Læsøs kommunale budget
Læsø er landets dyreste kommune at drive. Men hvordan bliver pengene fordelt?

Fakta om Læsø
På Læsø bor ca. 2.200 indbyggere.

Læsø er Danmarks dyreste kommune at administrere. 10.485 kr. pr. indbygger koster administration på øen. Til sammenligning bruger landets billigste kommune, Tårnby, 2.996 kr. pr. indbygger til administration.

Hvis du vil vide mere
'