Sitemap | Avanceret søgning |

Links

Alt om solvarme (Dansk)
Nyheder og information om solvarme.

Askø - Lilleø (Dansk)
Askø og Lilleø ligger i Smålandshavet. Øerne bebos af 49 fastboende og er forbundet via en 700 meter lang dæmning.

Askø Iscafé (Dansk)
Askø iscafé er sammen med Købmandshandlen startet op ved hjælp af frivillig hjælp.

Askø Købmandshandel (Dansk)
Askø Købmandshandel er ligesom Askø Iscafé startet op ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Barsø (Dansk)
Barsø ligger i Lillebælt nord for Aabenraa. Øen er på 2,5 kvadratkilometer og befolkningen tæller ca. 22 fastboende.

Bibliotek (Dansk)
Her kan man søge i de danske bibliotekers samlede database.

Birkholm (Dansk)
Birkholm er den fladeste af de beboede øer syd for Fyn.

Blog fra Fejø (Dansk)
Fejøbo Kirsten Sydendals blog om livet på Fejø.

Boligsiden (Dansk)
Ejendomsmæglernes fælles søgemaskine, hvor du kan se boliger og priser i hele Danmark. Man kan søge efter mange forskellige kriterier.

Bryggeriforeningen (Dansk)
Bryggeriforeningen er brancheorganisation og fælles talerør for bryggerier og tapperier i Danmark. 

Café Brummers Gård (Dansk)
Brummers Gård byder på øspecialiteter som vin, kød og spegepølse.

Danmarks Meteorologiske Institut (Dansk)
DMI holder styr på vejr, vind og vand i Danmark, Færøerne og Grønland og de omliggende farvande og luftrum.

Danmarks nationalparker (Dansk)
Vadehavet har stor betydning for millioner af fugle på træk og ynglefugle, fisk og havpattedyr.

Danske dialekter (Dansk)
Københavns Universitets hjemmeside om dialekter, sprog og sproglig forskellighed. Her kan du lytte til gamle og moderne dialekter fra land og by.

Danske Landbrugsskoler (Dansk)
Om de skoler hvor man kan blive faglært landmand, hvordan uddannelsen er bygget op, hvor lang tid den varer, om løn, praktikophold og meget mere.

De danske fyrtårne (Dansk)
Er man ude efter en samlet oversigt over alle de danske fyrtårne, er dette den helt rigtige side.

Den store danske encyklopædi (Dansk)
Den store danske encyklopædi udgives af Gyldendal og mange af artiklerne verificeres. Søg på det emne, du skal undersøge, øverst på hjemmesiden. 

Det Sydfynske Øhav (Dansk)
Med mere end 50 øer og holme i det Sydfynske Øhav, lever stedet op til navnet. Hjemmesiden har opdaterede nyheder om især natur og kultur i øhavet.

Egholm (Dansk)
Turister på Egholm får på denne side lidt fakta om øen.

Egholms venner (Dansk)
En forening til bevarelse af Egholm som en ø uden fast forbindelse til Jylland.

Egnsretter (Dansk)
Egnsretter afspejler, hvilke råvarer der var tilgængelige i et område i gamle dage. I kystområder er der f.eks. mange fisk og skaldyr i opskrifterne. På denne side kan du se, hvilke retter der er typiske for forskellige dele af landet.

Elpriser i Danmark (Dansk)
Sammenlign elpriserne forskellige steder i Danmark. Er der forskel på elprisen i København og Ærø?

Endelave (Dansk)
Øen Endelave ligger ud for Horsens Fjord i Kattegat.

Endelave Net (Dansk)
Endelave Net er en lille IT-virksomhed, der ligger på øen Endelave.

Europæisk sammenslutning af småøer (Engelsk)
The European Small Islands Federation samler ø-organisationer fra Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Skotland, Sverige og Åland. Tilsammen repræsenterer de 1200 små ø-samfund.

Fanø Kommune (Dansk)
Fanø Kommunes hjemmeside

Fejø (Dansk)
Fejøs officielle hjemmeside. Fejø ligger nord for Lolland i Smålandsfarvandet.

Femø (Dansk)
Øen Femøs hjemmeside.

Fonden Gamle Sønderho (Dansk)
I 1928 besluttede en gruppe mennesker at de ville arbejde aktivt for at bevare det gamle Sønderho på Fanø. De stiftede Fonden Gamle Sønderho.

Foreningen af danske vinavlere (Dansk)
Alt om vinavl på dansk jord.

Fur Bryghus (Dansk)
Fur Bryghus er beliggende på limfjordsøen Fur.

Fur Nyt (Dansk)
Nyheder og attraktioner på Fur.

Fænø (Dansk)
Fænø, som ligger i Lillebælt, er Danmarks største privatejede ø.

Googlemaps (Engelsk)
Googles kort giver dig mulighed for at se huse, natur og geografi ganske tæt på.

Hvad sker der, hvis temperaturen stiger? (Dansk)
Denne animation viser hvilke områder, der vil blive påvirket af vandstigninger og i hvor høj grad.

Klimatilpasningsportal (Dansk)
Hjemmesiden samler i første omgang den eksisterende viden om klimaændringer og klimatilpasning i Danmark indenfor en lang række områder også påvirkninger på vores kyster og havne.

Kommunalreformen kort fortalt (Dansk)
Indenrigs- og sundhedsministeriets oversigt over kommunalreformen i 2007.

Kvindelejren på Femø (Dansk)
Hvert sommer myldrer kvinder til Femø for at deltage i kvindelejren, som strækker sig over flere uger.

Landbrugsuddannelser (Dansk)
Vil du være landmand? På center for landbrugsuddannelser kan du se mulighederne for uddannelse og hvad de kan bruges til.

Lyø (Dansk)
Lyø ligger i det Sydfynske Øhav, og man kan sejle dertil på en halv time fra Fåborg.

Læsø kommune (Dansk)
Læsø er landets mindste kommune med ca. 2000 indbyggere.

Læsø turist (Dansk)
Læsø er den yngste ø i Danmark - højest 3000 år gammel.

Mandø (Dansk)
Indgang til meget af det, du kan opleve som turist på Mandø.

Marstal Fjernvarme (Dansk)
Et solvarmeanlæg udnytter solens energi til opvarmning af vand. Verdens største solvarmeanlæg ligger på Ærø.

Marstal Navigationsskole (Dansk)
Kommende skippere og styrmænd strømmer hvert år til Marstal, hvor der har været navigationsskole siden 1860.

Meyers frugt fra Lilleø (Dansk)
Claus Meyer overtog Vigmosegaard på Lilleø i foråret 2003 og indledte et samarbejde med gårdene Lundgaard og Vejlegaard. På Meyers hjemmeside kan man læse om æbledyrkningen og Lilleøs historie.

Natur turist på Egholm (Dansk)
Smagsprøve på hvad den lille ø Egholm har at tilbyde af naturoplevelser.

Oversigt over danske fyrtårne (Dansk)
En samlet fortegnelse over danske fyrtårne med historier og billeder.

Sammenslutningen af danske småøer (Dansk)
Sammenslutningen af danske småøer er en forening, der varetager fælles interesser for alle Danmarks mindre øer. Deres fælles Hjemmeside er også en portal med adgang til de enkelte øers hjemmesider. Sekretariatet udgiver også Ø-Posten, der udkommer 6 gange om året og giver et godt indtryk af, hvad der rører sig ude på øerne.

Samsø (Dansk)
Samsø ligger midt i Danmark, og færgerne sejler fra både Jylland og Sjælland. Samsø er en selvstændig kommune.

Samsø energiakademi (Dansk)
Et samlingssted for energibesparelser og vedvarende energi.

Samsø-færge (Dansk)
Der er forbindelse til Samsø både fra Hou og Kalundborg.

Sejerø (Dansk)
Sejerøs hjemmeside med ideer og informationer til, hvordan man kan bruge dagen på øen.

Sejrø Golfklub (Dansk)
Sejerø har en 18 hullers golfbane, som ligger med smuk udsigt ud over Sejerøbugten.

Simple living (Engelsk)
Hjemmeside for Simple Living - det enkle liv. Links til netværk, der arbejder med simple living.

Smålandsøernes weblog (Dansk)
De tre lollandske øer, Askø, Femø og Fejø, blogger og samarbejder for udvikling af deres lokalsamfund.

Småøernes Erhverv (Dansk)
Hjemmesiden giver et overblik over det mylder af virksomheder, der ligger på de danske øer.

Småøernes færgeselskab (Dansk)
Småøernes Færgeselskaber er en sammenslutning af ø- og genvejsfærger i Danmark.

Solvarme data (Dansk)
Giver et overblik over hvor meget varme solvarmeanlæggene producerer netop nu.

Sproget.dk (Dansk)
Sproget.dk kan man finde vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark. Sitet redigeres af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Statistisk sentralbyrå (Norsk)
Det norske svar på Statistikbanken. Søg bl.a på befolkning og til- og fraflytning fra yderområder.

Strynø (Dansk)
Hjemmesiden er administreret af Strynø Beboerforening, og giver et indblik i ø-livet på Strynø. 

Tunø (Dansk)
Der har boet folk på Tunø siden 2.500 f.Kr. I dag bor der ca. 120 personer fast på øen.

Turist på Fanø (Dansk)
Fanøs turistbureaus hjemmeside 

Turist på Samsø (Dansk)
Hjemmeside med masser af forslag til gode ting man kan opleve på Samsø.

UddannelsesGuiden (Dansk)
Undervisningsministeriets guide til mere end 2.000 uddannelser og job i Danmark. Her kan du søge efter uddannelser og lave quizzer inden for et bestemt jobområde, eller bruge Jobkompasset til at finde den rigtige uddannelse.

Vadehavet (Dansk)
Læs om Vadehavet og de helt specielle naturoplevelser, det byder på. Prøv blandt andet at find informationer om tidevandet.

Vejrø (Dansk)
Vejrø er beliggende i smålandshavet mellem Lolland og Sjælland. Øen er privatejet men tilbyder bl.a. jagtarrangementer.

Ærø (Dansk)
Ærøs hjemmeside med introduktion til øen og alle dens muligheder.

Ærø Elforsyning (Dansk)
Ærø Elforsyning sælger kun el til brugere på Ærø.

Ærø Energi- og Miljøkontor (Dansk)
Ærø Energi- og Miljøkontor er en lokal forening, der arbejder for at fremme vedvarende energi og bæredygtige løsninger.

Ærø Kommune (Dansk)
Ærø er den største af de fire selvstændig ø-kommuner. Samsø, Læsø og Fanø er de tre andre.

Ærø Vind (Dansk)
Vindmølleenergi på Ærø.

Øhavets efterskole (Dansk)
Efterskolen i Rudkøbing har plads til 84 elever i 9. og 10. klasse. Ud over de almindelige skolefag underviser skolen bl.a. i Friluft, Heste og Kunst.

Ølakademiet (Dansk)
Det Danske Ølakademi er stiftet af Bryggeriforeningen og Den Skandinaviske Bryggerhøjskole.

Ø-lejrbevægelsen (Dansk)
På Ø-lejrbevægelsens 9 forskellige lejre bor man i telte og er tæt på naturen. Man er fælles om indkøb og laver fælles aktiviteter.

Øspecialiteter (Dansk)
En hjemmeside tilhørende "Småøernes Fødevarenetværk", et netværk der består af øboere, som udvikler og markedsfører fødevarer produceret lokalt på øer.

Ø-turisme (Dansk)
Her får man en oversigt over forskellige øers seværdigheder, sejlruter, hvor man kan overnatte, spise og købe ind.

Aage V. Jensen Fonde (Dansk)
Aage V. Jensens Fonde har som formål at bevare naturen og beskytte de vilde dyr.

Aalborg Kommune (Dansk)
Aalborg kommunes hjemmeside

Årø (Dansk)
Årø er beliggende i Lillebælt ved Haderslev Fjord. Øen er ligger omkring 1,5 km fra fastlandet, og sejltiden til Årø er ca. 7 til 8 minutter.

Årø Galloway Gårdbutik (Dansk)
Gårdbutik på Årø lækkerier fra Galloway kvæg.

Årø Vingård (Dansk)
Svend Aage Hansen har lavet sin egen vingård på Årø.

Oversigtskort

Morgenavisen Jyllands-Posten besøgte i sommeren 2010 en række af de danske småøer. Se hvilke på dette oversigtskort.
Se større kort

En robinsonade??

Hvad er en holm - og hvad er en robinsonade? Gå på opdagelse i leksikonet.
Se ø-leksikon her

Ti portrætter

Jyllands-Posten har besøgt en række forskellige øer i sommeren 2010, journalist Jørgen Kaarup tegner ti portrætter af danske småøer.
Læs temartiklerne

Video fra øerne

Seks meget forskellige videoer giver et indblik i ø-livet. Mød blandt andet brødrene Morten og Frede fra Birkholm.
Se videoerne

Øernes udfordringer

Hvordan hænger øernes økonomi sammen, hvad betyder kommunalreformen for øerne, hvordan går det tilflytterne - og hvad hvis man bor på en ø og bliver syg? Find svar på disse og mange andre spørgsmål i temaet om øernes udfordringer.
Læs artiklerne her

Opgaver

Danske øer indeholder opgaver, som knytter sig til både temaartikler og reportager. Opgaverne inddrager elementer fra fagene dansk, geografi, historie, samfundsfag og matematik.
Se opgaverne her

Billedserier

I billedserierne har vi samlet alle de fotos, der er taget til artiklerne rundt om i hele Danmark. Mød bl.a. Søren Svennesen i stalden på Barsø, og besøg æbleplantagen på Lilleø.
Se billedserier her