Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 23: Arbejdspladser på øen

På Sejerø er det lykkedes at beholde de helt vitale servicefunktioner på øen. Her er skole, læge, præst og endog et plejehjem, så de ældre kan blive på den ø, mange af dem har boet på hele livet.

Opgave

I artiklen »Vi kæmper for øen« fortæller Henry Larsen:

»Vi skal hele tiden være på mærkerne og kæmpe for de arbejdspladser, vi har. F.eks. er køkkenet på plejehjemmet nedlagt, efter at vi kom til at høre under den nye storkommune, Kalundborg. Der forsvandt nogle arbejdspladser, og jeg forstår ikke, at det skulle være billigere at lave maden i Kalundborg og sende den hertil.«

Skriv et essay hvori du argumenterer for at beholde arbejdspladser på Sejerø.

Undervisningsartikel
»Vi kæmper for øen«
Sejerø er heldig stillet, fordi en del par med rødder på øen er flyttet tilbage til øen for at stifte familie - men der skal kæmpes for at sikre arbejdspladser.

Hvis du vil vide mere
'