Sitemap | Avanceret søgning |

»Vi vil mere end bare holde den kørende«

Selvstændighed er ingen ubetinget fordel for en ø. Måske overlever samfundet bedst som del af en større enhed, mener Fælleslisten på Samsø.

Af Agnete Stoffregen
Publiceret 19-07-2010

Kommunalreformen i 2007 betød en sammenlægning af mange mindre kommuner over hele landet.

Da rygterne begyndte at løbe om en strukturreform, som ville forandre det kommunale landkort for altid, indledtes også en strid, som kom til at præge kommunalpolitikken på Samsø i flere år.

På den grønne ø mellem Jylland og Sjælland funderede en del indbyggere på, om de måske ville få bedre vilkår som en del af Århus Kommune.

En underskriftsafstemning samlede mere end 1000 af Samsøs 4100 indbyggere bag kravet om en folkeafstemning om spørgsmålet.

Men en folkeafstemning blev det aldrig til. I stedet traf de 11 medlemmer af kommunalbestyrelsen beslutningen om, at Samsø skulle fortsætte som selvstændig kommune.

Vækstlokomotiv
Fælleslisten på Samsø kæmpede længe for en undersøgelse af vilkårene for en sammenlægning. Bølgerne gik højt både til vælgermøder og i Samsø-Postens spalter, for diskussionen ramte lige ned i øboernes identitet.


Færge til fastlandet
Færgen "Kanhave" sejler mellem Sælvig på Samsø og Hou syd for Århus. Mange på Samsø ønsker at færgen sejlede direkte mellem Samsø og Århus.
Foto: Nikolaj Svennevig

To kommunalvalg senere erkender Fælleslistens eneste kommunalbestyrelsesmedlem i kommunalrådet på Samsø, Inge-Dorthe Ellegård Larsen, at slaget var tabt på forhånd:

»En folkeafstemning ville næppe være faldet ud til fordel for en sammenlægning. Pointen var, at folk på øen skulle have været spurgt.«

Er det fordi, det går godt i Århus økonomisk, at Fælleslisten gerne vil høre til der?

»Jeg ved, ikke om Århus er guldrandet, men den ligger lige på den anden side af havet. Den er virkelig et vækstlokomotiv. Og så tror jeg på, at de to kommuner kunne have gensidig gavn af hinanden,« siger Inge-Dorthe Ellegård Larsen.

Hun mener Samsø kan tilføre Århus viden om vedvarende energi og - trods den udeblevne folkeafstemning - beboerinddragelse.

Et af de væsentligste argumenter for en nærmere tilknytning til Århus er ønsket om en færgeforbindelse direkte til den østjyske hovedstad.

I dag sejler to færger fra Samsø: én går til Kalundborg på Sjælland, mens en anden lægger til i Hou i Jylland. Herefter er der endnu 45 minutters transport til Århus.

En direkte rute til Århus ville ifølge Inge-Dorthe Ellegård Larsen betyde, at øens unge kunne tage en ungdomsuddannelse uden at være tvunget til at flytte hjemmefra som 15-16-årige.

Nok til et lilleputhold
Fælleslistens repræsentant er vant til at møde kritik for sine holdninger. Det kan opfattes som forræderi overfor Samsø, at hun ligefrem opsøger det urbane, mener hun.

Målet for Fælleslisten, er at bevare et rimeligt befolkningsgrundlag på øen - også på længere sigt. Man skal tænke på en ny måde for at stoppe affolkningen af øen:

»Vi vil fortsat være nok mennesker til, at vi kan stille med et blandet kor, have et lilleputhold og spille en revy på øen hvert andet år.«

Men heller ikke Inge-Dorthe Ellegård-Larsen opfatter udsigterne til en eventuel sammenlægning med Århus som udelukkende positive:

»Der er mange ting, som vil være træls ved at blive en del af en større helhed. Det må så være prisen for, at vi vil mere end bare holde den kørende.«

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

Opgaver

33. Om kommunalreformen
Ved kommunalreformen i 2007 blev en mængde mindre kommuner lagt sammen. Hvordan ændrede det Danmarkskortet?
Læs mere

34. Øboernes identitet
Under kommunesammenlægningen var uenigheden stor på Samsø. Skulle de være en del af storkommunen Århus eller forblive deres egen lille kommune?
Læs mere

Udfordringerne
Hvordan hænger øernes økonomi sammen, hvad betyder kommunalreformen for øerne, hvordan går det tilflytterne - og hvad hvis man bor på en ø og bliver syg? Find svar på disse og mange andre spørgsmål her.
Gå til tema
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Samsø

Fag
Dansk
Samfundsfag

Klassetrin
Gymnasiet

'