Sitemap | Avanceret søgning |

Leksikon

A

Affolkning
De fleste mindre øer oplever affolkning, dvs. at befolkningstallet daler. Der flytter flere fra øerne, end der flytter til, og der dør flere ældre, end der fødes nye øboere. Det kaldes også en negativ befolkningstilvækst.

B

Bilfri øer
På nogen små øer kører slet ingen biler. På Tunø må man for eksempel cykle eller gå for at komme rundt.

D

De danskes øer
I Danmarks nationalsang "Der er et yndigt land" slutter et vers sådan: Og ædle kvinder, skønne mø'r; og mænd og raske svende; bebo de danskes øer.

Demografi
Demografi er videnskaben om forholdene omkring et områdes befolkning.  

Det Sydfynske Øhav
De mange øer, småøer og holme der ligger syd og syd øst for Fyn kaldes samlet for Det Sydfynske Øhav. De i alt 55 øer er resterne af et oversvømmet istidslandskab.

F

Forbindelsesø
Sprogø ligger mellem Fyn og Sjælland. Storebæltsbroen som forbinder Sjælland og Fyn, går gennem den nordlige del af den oprindelige ø.

Fyrtårne
Mange øer har deres eget fyrtårn, som skal sikre sikker navigation i farvandet omkring åerne. Samlet oversigt over alle danske fyrtårne her .

Færgefart
På øer uden fast forbindelse til fastlandet er man helt afhængig af færger. Nogle færger betjener flere øer af gangen, Motorfærgen Faaborg II sejler for eksempel på ruten Faaborg-Avernakø-Lyø.

G

Grøn Energiø
Samsø satser på vedvarende energi og på at blive CO2-neutral. Flere andre småøer er blevet inspirerede og vil gerne gøre Samsø kunsten efter.

H

Holm
En meget lille ø kaldes for en holm. For eksempel Hirsholmene ud for Frederikshavn.

K

Kunstige øer
En kunstig ø kan anlægges med et bestemt formål. Peberholmen er anlagt som en del af Øresundsforbindelsen mellem Amager og Sverige. Kunstige øer kan også bygges til at lagre energi fra store vindmølleparker.

Kystlinje
Den danske kystlinje er på grund af de mange mindre øer, men også på grund af de mange fjorde, én af Europas længste kystlinjer på ca. 7000 km.

Kystsikring
På flere øer "æder" havet af kysten, det prøver man at forhindre ved at bygge beskyttende anlæg. Aktiv kystsikring omfatter bl.a. kystfodring, hvor sand suges op fra havbunden og placeres på stranden eller i det lave vand.

L

Litteratur, der udspiller sig på øer
Daniel Defoe: Robinson Crusoe. Udgivet i 1719 - og et af verdenslitteraturens kendteste værker. En skotsk styrmand strander og på en ø i Stillehavet, og må klare sig helt ved egen hjælp.

Martin A. Hansen: Løgneren (1950).
På en lille, dansk ø skriver en lærer i sin dagbog om øen, dens befolkning - og sig selv.

Erik Aalbæk Jensen: Særlige vilkår (1995). Et yngre ægtepar fra Vendsyssel flytter til et lille øsamfund ved Sjælland, hvor de skal bestyre en gård.

Aksel Sandemose: En flygtning krydser sit spor (1933). Bogen udspiller sig på et lille øsamfund, hvor indbyggerne lever efter Janteloven.

M

Marsk
Et stykke land som udgør overgangen mellem fastlandet og et fladt hav, som eksempelvis Vadehavet.  

Marskdannelse
Det fænomen, at landområder langsomt vokser, når tidevandet skyller sand og organisk materiale ind over lavtliggende havbund. Materialet aflejres og bevirker, at havbunden efterhånden bliver til landjord.

R

Robinsonade
Bogen Robinson Crusoe af Daniel Defoe har lagt navn til typen af fortælling som drejer sig om at klare sig alene, og derved får et nyt perspektiv på det samfund, han eller hun kommer fra. Moderne robinsonader kan også være film for eksempel: "Into the wild" (2007) og reality-programmmet "Robinson Ekspeditionen".  

S

Skipperbyer
Byer som var hjemsteder for et stort antal søfarende, selvom de selv ikke havde et egentligt opland eller bagland.

Eksempler på skipperbyer: Dragør på Amager, Marstal på Ærø, Thureby på Thurø, Troense på Tåsinge, Nordby og Sønderho på Fanø.

Sydhavsøerne
En samlet betegnelse for øerne Lolland, Falster og Møn samt de omkringliggende småøer, bl.a. Fejø, Femø, Askø og Bogø. Ligesom øerne i Det Sydfynske Øhav har de et lidt varmere klima, end resten af landet, og det gør dem velegnede til dyrkning af bestemte afgrøder bl.a. sukkerroer.

Søfartsskoler
Flere danske øer har haft deres egne søfartsskoler. På Marstal Navigationsskole på Ærø kan man tage Maritim Forberedelse (10. kl.) eller HF-Søfart. Skolen uddanner også Skibsførere, styrmænd mm.

T

Tidevand
Forskellene i månens og i mindre grad solens tyngdekraft får havet til at stige og falde. Når havet stiger, kaldes det flod, mens fald i tidevandet kaldes ebbe. Nogen øer kan man gå eller køre til, når havet står lavest.

V

Vadehavet
En del af Vesterhavet. Området strækker sig fra Esbjerg ved Jyllands vestkyst helt til Holland. Øerne i Vadehavet kaldes også De Frisiske Øer, og de nordligste hører til Danmark: Fanø, Mandø og Rømø.

Ø

Ø-dialekter
På øerne omkring Fyn tales endnu dialekter, hvor sproget har tre køn: han, hun og intetkøn. Hankønsendelsen er -ei (i): ei mar, mar'i, ei post, posti, ei vogn, vogni, ei ovn, ovni, ei kat, katti, ei mån*, måni (mand, post, vogn, ovn, kat, måne) osv. Hunkøn -en (-n): En sol, solen, en kone, konen, en stol, stolen osv. Intetkøn -et: et sav, savet, et tallerken, tallerknet, et kop, koppet, et hus, huset osv. (Kilde: Wikipedia)

Ø-festival
På Samsø, Langeland og Tunø afholdes der musikfestivaler, de særlige ø-festivaler.

Ø-kommuner
Fanø, Langeland, Læsø, Samsø og Bornholm er ø-kommuner, det vil sige kommunegrænserne følger kystlinjen.

Ørkenen på Anholt
Nordeuropas største ørken ligger på øen Anholt. Den yderste spids af ørknen er totalfredet, herude yngler sælerne nemlig. Man kan iagttage sælerne fra fyrtårnet på Anholt.

Ø-stat
Et land, der består af en ø eller er en øgruppe og intet territorium. 48 af verdens lande er østater. Island, Japan, Sri Lanka, Filippinerne, Cuba og Storbritannien og Australien er så stor en østat, at de fleste anser den for et kontinent, så Indonesien regnes for verdens største østat.

Ø-støtte
Staten økonomisk støtte til øsamfund både under Socialministeriet og under Landbrugs- og fødevareministeriet i form af jordbrugsstøtte. Også EU-fonde giver tilskud til øer.

Billedserier

I billedserierne har vi samlet alle de fotos, der er taget til artiklerne rundt om i hele Danmark. Mød bl.a. Søren Svennesen i stalden på Barsø, og besøg æbleplantagen på Lilleø.
Se billedserier her

Øernes udfordringer

Hvordan hænger øernes økonomi sammen, hvad betyder kommunalreformen for øerne, hvordan går det tilflytterne - og hvad hvis man bor på en ø og bliver syg? Find svar på disse og mange andre spørgsmål i temaet om øernes udfordringer.
Læs artiklerne her

En robinsonade??

Hvad er en holm - og hvad er en robinsonade? Gå på opdagelse i leksikonet.
Se ø-leksikon her

Opgaver

Danske øer indeholder opgaver, som knytter sig til både temaartikler og reportager. Opgaverne inddrager elementer fra fagene dansk, geografi, historie, samfundsfag og matematik.
Se opgaverne her