Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 15: Humor og betonmur

Østeuropas socialistisk magthavere forsøgte gennem magt at styre folkets vittigheder og anekdoter, og i tusindvis af arbejder og bønder blev fængslet for at gøre grin med det politiske system.

Opgave

Læs Smilet kan vælte tykke mure af Stig Olsen, og diskuter i grupper humorens magt.

1. Hvorfor var humor en magtfaktor, som politiske ledere kunne have grund til at frygte?

2. Hvilken type vittigheder fortalte de i følge artiklen?

3. Diskuter om vittighederne ændrede karakter efter Murens fald og hvorfor?

4. Sammenlign med nutidige danske vittigheder. Hvilke forskelle, hvis nogen, er der?

5. Find nutidige eksempler på hvilken magt humoren har

6. Diskuter om der er forskelle eller ligheder i humoristisk sans på tværs af alder, køn og geografi.

Links

Grinets grænser (Dansk)
Anders Lund Madsen og JP-journalist Sanne Gram har været på en humoristisk jordomrejse fra Danmark over Mellemøsten, USA og Japan. Og der er stor forskel på, hvad vi griner af.

Artikel
13-07-2009
Smilet kan vælte tykke mure
Østeuropas socialistiske magthavere havde meget til fælles. For eksempel ejede de ikke humoristisk sans. Derfor frygtede de folkets anekdoter, og i tusindvis af arbejdere og bønder blev fængslet for at fortælle politiske vittigheder. Men smilet bag Jerntæppet ville ikke stivne.
Hvis du vil vide mere
'