Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 9: Folkeopstanden set fra børnehøjde

Eckhard, Bernd og Arnim Zmudzinski oplevede som drenge de anspændte dage i juni 1953, da DDRs befolkning protesterede. Hændelserne var en medvirkende årsag til, at familien flygtede til Vestberlin i 1960.

Opgave

Læs JP-artiklen "Brødrene Zmudzinski".

1. Hvordan og hvor mødte brødrene de sovjetiske tropper i dagene omkring Folkeopstanden?

2. I artiklen nævnes flere andre situationer, hvor brødrene og deres familie var i kontakt med de sovjetiske myndigheder og militær. Noter hvilke.

3. Diskuter i grupper, hvilken rolle Sovjetunionen spillede i DDR og over for den østtyske befolkning.

Artikler fra JP's arkiv
Hvis du vil vide mere
'