Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 2: Den psykologiske mur

Mads Bonde Brobjerg var barn, da muren faldt. Nu har han rejst langs den gamle grænse mellem Øst og Vest. Han finder ikke mange fysiske tegn på, at grænsen har været der. Til gengæld møder han en psykologisk mur. 

Opgave

Læs JP-ariklen Langs Jerntæppet af Mads Bonde Brobjerg.

1. Diskuter hvad begrebet "muren i hovedet" betyder.

2. Hvilke udfordinger står det tyske folk overfor i følge de personer, Brobjerg taler med?

3. Hvordan bliver forskellen mellem de tidligere øst- og vesttyskere beskrevet?

4. Diskuter hvilken betydning det har haft for befolkningen i grænseområdet at være adskilt.

Artikel
13-07-2009
Langs jerntæppet
På sin rejse langs det tidligere jerntæppe møder Jyllands-Postens unge journalist tung pessimisme, en gammel grænsemajor uden fortrydelse og forsigtige håb om en bedre fremtid. 
Hvis du vil vide mere
'