Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 6: Censur i øst og vest

I DDR blev mange bøger censureret, før de kunne udgives. En del vestlige forfattere gik frivilligt med til censur af deres bøger, så de kunne udgives i DDR.  

Opgave

Læs JP-artiklen "Kamp om hvert eneste ord". Læs også Klaus Rifbjergs kommentar til artiklen.

1. Diskuter i grupper, hvordan Thomas Reschke på det østtyske forlag prøvede at omgå censuren.

2. Hvorfor var det så vigtigt at udgive bøgerne i den originale udgave?

3. Thomas Reschke foreslår i artiklen nogle årsager til, at Klaus Rifbjerg lod sin bog beskære for at få den udgivet i DDR. Hvilke?

4. Hvilke årsager giver Klaus Rifbjerg selv? 

5. Rifbjergs bog ville næppe være blevet udgivet i DDR, hvis den ikke blev beskåret. Diskuter i gruppen fordele og ulemper ved at lade den censurere og ved ikke at gøre det.

6. I interviewet med Reschke nævner han store holdningsforskelle mellem forfattere og forlæggere i øst og vest den dag i dag. Diskuter, hvorfor de forskelle kan være der.

Hvis du vil vide mere
'