Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 5: Hvorfor blev man stikker?

På en arbejdsplads i DDR var der blandt medarbejderne ofte både systemkritikere og stikkere.

Opgave

Læs JP-artiklen "Kamp om hvert eneste ord", der er et interview med redaktøren på det østtyske forlag "Volk und Welt". Inddel klassen i grupper og diskuter følgende spørgsmål.

1. Hvorfor blev man stikker? I artiklen nævnes mange mennesker som agenter for Stasi. Prøv at notere de grunde ned, som nævnes i artiklen for hver enkelt person.

2. Kan I selv komme på flere årsager til, at man i artiklens litterære miljø kunne blive agent for Stasi?

3. Hvorfor tror I, at Thomas Reschke ikke kun skildrer Stasi-agenterne som værende "onde" mennesker?

 

Artikler fra JP's arkiv
Hvis du vil vide mere
'