Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2009 af JP Undervisning. Materialet giver gennem tekster, billeder og opgaver en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med så forskellige emner som censur, humor, folkeopstanden i 1953 og sikkerheds- og efterretningstjenesten Stasi.

Formål
Formålet med materialet Muren og Miraklet er, at give eleverne et indblik ind i begivenheder, omstændigheder og personer, som har været med til at forme det Europa, vi kender i dag.  

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til gymnasialt niveau. Muren og miraklet kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er splittelsen og genforeningen, og for at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene samfundsfag, historie og tysk. 

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang:  

Brainstorm: Hvad ved eleverne om Berlin-muren og dets fald?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om Muren samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller? 

- ideer til forløb:  

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide, hvilken artikel den hører til, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Projektarbejde 
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de emner, som Muren og miraklet berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et emne. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i emnet ved at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om emnet og dels er interessant og informativ for tilhørerne.  

Undervisningsforløb med Muren og miraklet
1. del: Lærerstyret undervisning som optakt til projektdelen. Første del af forløbet har udgangspunkt specielt i baggrundsmaterialet med reportagerne om Muren. Eleverne læser selv i landefakta, temaartikler og billedserier for at finde inspiration til deres projekt om en konkret problemstilling. I slutningen af forløbet udarbejdes der en problemformulering

2. del: Projektforløb hvor der arbejdes i grupper med emnerne omkring problemstillingen.

3. del: Fremlæggelse. 

Ethvert projektarbejde afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver især har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.

Læs Muren og miraklet

Særtillægget "Muren og miraklet" kan læses som e-bog her.
Læs magasinet

Ren ostalgie

Et tysk par med hver sin barndom. Begge blev født, da Muren blev bygget, men vesttyske Jens må på museum for at forstå østtyske Katrins opvækst i det gamle DDR.
Læs reportagen

Opgaver

Muren og miraklet indeholder forskellige typer af opgaver, som inddrager elementer fra fagene tysk, historie og samfundsfag.
Se opgaver

Murens fald

Jyllands-Postens fotograf Ole Lind var i Berlin i november 1989, da muren endelig faldt.
Se billederne