Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 96: Billeder fra Torup Strand

Jesper Olsen har fisket, siden han var 16 år. Nu planlægger han at overtage sin fars båd, når han går på pension.

Opgave

Brug artiklen "Der er frihed i at fiske". Løs opgaven i mindre grupper.

1) Se på de to billeder i artiklen. Sammenlign kompositionen i billederne. Gør rede for:
-  hvilke elementer der indgår i billedet.
- hvordan elementerne er placeret i forhold til hinanden
- hvilken vinkel billedet er taget fra
- hvilken størrelse elementerne har i forhold til hinanden
- hvordan I opfatter forholdet mellem natur og menneske i billedet

2) Diskuter billederne ud fra følgende ord og begreber fra historien om Jesper:
- frihed
- tålmodighed
- tradition
- bruge fingrene

3) Vælg det af billederne, I synes er mest interessant, og det af ordene, som I synes passer bedst til det. Begrund jeres svar.

Relaterede artikler


10-03-2008

Der er frihed i at fiske

En gruppe unge midt i 20erne har sikret det traditionsrige kystfiskeri på Torup Strand ved den jyske vestkyst - »det er dejlig frit uden en chef, der puster en i nakken,« siger den 25-årige Jesper Olsen.
Hvis du vil vide mere

Fag
Dansk

Klassetrin
7.-10. klasse

'