Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 83: Kulturarv på landkort og tidslinje

De kulturværdier, som er en del af kulturarven, afspejler Danmarks historie helt tilbage til oldtiden. Og de findes både på landet, i byen - og i vandet.

Opgave

Arbejd i mindre grupper. Brug en udskrift af "Fakta"-siden på Kulturministeriets hjemmeside om kulturarv, der giver en oversigt over de forskellige typer kulturværdier, som er del af kulturarven.

1) Find de afsnit i oversigten, som nævner eksempler på kulturværdier.
Fordel afsnittene, så hver gruppe arbejder med nogle få typer kulturværdier.

2) Undersøg, hvilken eller hvilke historiske perioder gruppens kulturværdier hører til i. Det kan være en periode over flere hundrede år eller en kortere periode. Søg information på biblioteket eller internettet.

3) Undersøg, hvor der geografisk findes eksempler på gruppens kulturværdier. Er det på landet, i byen, i bestemte dele af Danmark?

4) En af grupperne tegner en tidslinje over 15.000 år på tavlen. Alle grupper placerer deres kulturværdier på linjen.

5) En af grupperne tegner en skitse af et Danmarkskort på tavlen, med angivelse af land-, by- og vandområder. Alle grupper placerer deres kulturværdier på kortet.

6) Grupperne giver på skift en kort præsentation af deres kulturværdier.

7) Diskuter de præsenterede eksempler i klassen. Er der noget, der overrasker jer? Noget, der mangler?

Links

Kulturarv - Kulturministeriets infokiosk (Dansk)
Jættestuer, slotte og fabrikker er altsammen eksempler på kulturarven. Siden forklarer, hvad kulturarv er, hvorfor det er vigtigt at bevare kulturhistoriske elementer og giver fakta om, hvordan det går til.

Hvis du vil vide mere
'