Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 81: Bondekultur, bygninger og nostalgi

Efter et helt liv på Kragemosegård er det vigtigt for Lis Kragemose, at gården bliver bevaret. Eksperterne er helt enige med hende. For bygninger er en vigtig del af både den personlige og kulturelle historie - og nostalgi.

Opgave

Læs artiklen "Her er alt for stille". Se evt. også temartiklen "Stråtag og bindingsværk".

1) Hvordan beskriver Lis Kragemose den bondekultur, som fandtes tidligere?

2) Hvilke værdier er ifølge hende gået tabt i lokalsamfundet på landet? 

3) Hvorfor er det ifølge eksperterne i artiklen vigtigt at bevare de gamle bygninger?

4) Artiklen nævner "nostalgien i de danske landområder". Diskuter hvad der ligger i begrebet nostalgi. Er Lis Kragemoses forhold til sin gård og dens historie et udtryk for nostalgi? Hvad er forskellen på en persons private nostalgi og en kollektiv nostalgi som den, der nævnes i artiklen?

5) Find andre eksempler på bygninger/steder/tidspunkter i Danmarks historie, som er omgærdet af nostalgi.

Relaterede artikler


05-03-2008

Her er alt for stille

Tomme landbrugsbygninger forfalder overalt i Danmark, fordi de ikke kan bruges i den moderne industriproduktion - og det er dyrt at rive dem ned.

Temaartikler

Stråtag og bindingsværk
Siden stenalderen har stort set alle huse og gårde haft stråtag. Men i dag er der langt imellem stråtagene i det danske landskab, og måske ender det med, at man skal på museum for at se, hvordan den typiske danske gård med stråtag så ud.

Hvis du vil vide mere
'