Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 64: Hvor kommer fordommene fra?

Da Maja kom til storbyen, opdagede hun, at hendes fordomme om københavnere ikke havde hold i virkeligheden. Der var flere ligheder end forskelle mellem folk fra forskellige steder.

Opgave

Læs artiklen "De kalder mig bonderøv".

1) Hvilke fordomme har Maja oplevet i København om folk fra landet?

2) Hvad skete der med Majas egne fordomme, da hun kom til København?

3) Betyder det noget for udbredelsen af fordomme om et sted og de mennesker, der bor der, at man får større viden om det? Diskuter i klassen og begrund jeres svar.

4) Diskuter om I selv har haft fordomme om folk fra andre steder, eller har mødt fordomme omkring det sted, I kommer fra. 
Diskuter, om der er nogle fordomme om mennesker fra bestemte steder, som er udbredte i samfundet i dag.

5) Hvad mener I, fordommene skyldes? Hvad er konsekvenserne af dem?Og hvad kan man gøre ved dem?

Hvis du vil vide mere
'