Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 70: Ude hvor udviklingen vender

Hvorfor klarer nogle udkantssamfund sig bedre end andre? Indbyggernes forhold til hinanden og til området ser ud til at have større betydning, end man troede.

Opgave

I 2007 sammenlignede en forsker de yderområder, der klarer sig godt, med andre områder, der ikke klarer sig godt - selv om de har de samme betingelser.
Læs om resultaterne i nyheden "Hvorfor klarer nogle udkantssamfund sig bedre end andre?" på Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikters hjemmeside. Løs opgaven i fællesskab i klassen.

1) Hvilke værdier fandt forskeren frem til er afgørende for, om et område udvikler sig positivt? Skriv de fem værdier op på tavlen.

2) Hvad dækker de enkelte værdier over? Sæt nogle flere ord på hver af dem ved at finde synonymer og beslægtede begreber.

3) Hvilke eksempler på disse fem værdier har I mødt i artiklerne? Skriv stederne og/eller personerne op under de fem værdier.

4) Diskuter hver af de fem værdier i forhold til jeres eget lokalområde. Findes de også her? Giv eksempler. Diskuter om der findes andre særlige værdier, der hvor I bor. Hvad er vigtigst for jer?

Links

Forskning og udvikling i landdistrikter (Dansk)
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (Syddansk Universitet) har som formål at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter. Særligt den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår. På instituttets sider finder du akademisk viden om landdistrikter og udvikling af dem.

Hvis du vil vide mere
'