Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 57: Efterlyses: Kvinder der vil bo på landet

Kvinder - især unge og ugifte - er en mangelvare på landet. Pigerne forlader landdistrikterne i større omfang end drengene og er svære at lokke tilbage.

Opgave

Læs artiklen "Svært at komme ind i fællesskabet" og JP-artiklen "To mand frem for en kvinde". Inddrag evt. også resultater og diskussion fra opgave 24.

1) Hvor mange mænd er der for hver kvinde i alderen 20-39 år i landsbyen Hover? Hvor mange ugifte mænd er der for hver ugift kvinde?

2) Hvad skyldes den skæve kønsfordeling?

3) Hvordan er kønsfordelingen på Lolland, hvor Camilla er flyttet til?

4) I JP-artiklen udtaler en konsulent for Ringkøbing-Skjern Kommune:

"Det er bare mindre sexet at være landbokone end at være landmand".

Diskuter udsagnet. Hvad siger det om forestillinger om kønsroller på landet? Og om idealer for henholdsvis mænd og kvinder? Er du enig i de idealer? Begrund dit svar.

5) Det kønsopdelte arbejdsmarked med "kvindefag" og "mandefag" er et problem, som politikerne har meget fokus på.
Diskuter hvad der efter jeres opfattelse er typiske kvinde- og mandejobs. Begrund jeres opfattelse.

6) Diskuter hvad fordelene er ved at nedbryde kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Kan man gøre noget for det i skolerne? Find frem til mindst tre konkrete forslag til, hvad man kan gøre.

Temaartikler

Svært at komme ind i fællesskabet
Som nyuddannet dyrlæge flyttede Camilla Schumacher-Petersen til Lolland for at arbejde på Maribo Dyrehospital. Hun kendte ingen på øen og opdagede hurtigt, hvor svært det var at komme ind i det lokale fællesskab. Men så blev der oprettet et netværk for tilflyttede akademikere, og i dag trives Camilla på Lolland.

Artikler fra JP's arkiv
Hvis du vil vide mere
'