Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 55: At falde til som tilflytter

For Camilla var det i starten svært at komme ind i det lokale fællesskab, da hun flyttede til Lolland.

Opgave

Læs artiklen "Svært at komme ind i fællesskabet". Inddrag også artiklen "It-huset er det bedste i landsbyen".

1) Skriv et brev, hvor du forestiller dig at være Camilla, lige da hun var flyttet til Lolland. Brevet er til en ven fra dyrlægestudiet, hvor du beskriver hvorfor det er svært at falde til. Fortæl hvordan du oplever lokalbefolkningen og de aktiviteter, du har forsøgt at deltage i.

2) Skriv et brev til, efter at Camilla/du er kommet med i akademikernetværket. Fortæl hvad netværket går ud på, hvilke aktiviteter der er, og hvad det betyder for din hverdag på Lolland.

3) Sammenlign Camillas proces med at falde til på Lolland med hvordan Emil faldt til i landsbyen Klim. Er der fællestræk i deres historier?

4) Hvad ville gøre det lettere for dig at falde til, hvis du flyttede til et nyt sted? Ville du have lettere eller sværere ved at falde til i en større by end en lille by? Begrund dit svar.

Temaartikler

It-huset er det bedste i landsbyen
Da Emil Ravn flyttede til landsbyen Klim i Nordjylland, tænkte han på, hvordan det ville gå med at få venner i den lille by. Men det viste sig ikke at blive noget problem. For i landsbyen er der et it-hus, og der mødes Emil næsten hver dag med sine klassekammerater. Det er også der, han får nye venner.

Svært at komme ind i fællesskabet
Som nyuddannet dyrlæge flyttede Camilla Schumacher-Petersen til Lolland for at arbejde på Maribo Dyrehospital. Hun kendte ingen på øen og opdagede hurtigt, hvor svært det var at komme ind i det lokale fællesskab. Men så blev der oprettet et netværk for tilflyttede akademikere, og i dag trives Camilla på Lolland.

Undervisningsartikel
Svært at komme ind i fællesskabet
Som nyuddannet dyrlæge flyttede Camilla Schumacher-Petersen til Lolland for at arbejde på Maribo Dyrehospital. Hun kendte ingen på øen og opdagede hurtigt, hvor svært det var at komme ind i det lokale fællesskab. Men så blev der oprettet et netværk for tilflyttede akademikere, og i dag trives Camilla på Lolland.

Hvis du vil vide mere
'