Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 54: Unges skærmtid

Emil i Klim er bidt af at spille computerspil. Og han er ikke den eneste. Men hvor meget tid bruger unge egentlig foran computerskærmen?

Opgave

Læs artiklen "It-huset er det bedste i landsbyen" og brug Statistikbanken. Under Uddannelse og kultur vælger du "Kulturvaner". Under "Børns kulturvaner" finder du statistikken over "Hyppighed af børns læsning og brug af elektroniske medier efter kulturaktivitet, frekvens og køn (2004)".

1) Hvor meget tid bruger Emil ca. om dagen i it-huset?

2) Undersøg hvor tit danske unge bruger internet og spiller computerspil i Statistikbanken. Vælg de to aktiviteter og frekvenserne "Næsten dagligt", "Nogle gange månedligt" og "Sjældnere".
Vælg at få vist procenttal for både piger og drenge.
Få resultatet vist i forskellige diagramtyper. Vælg den der giver det bedste overblik.

3) Diskuter diagrammet. Er der forskel på, hvor tit drenge og piger bruger internet? Hvor er der størst forskel mellem pigers og drenges vaner?

4) Tallene i undersøgelsen er fra 2004, så der er sket en udvikling i brug af internet siden da.
Lav en hurtig stikprøve på internetvanerne i jeres aldersgruppe i klassen. Brug de samme frekvenser som i Statistikbanken og udregn procenttallene for computerspil og anvendelse af internet og for piger og drenge. Sæt tallene op i samme type diagram, som I brugte i 2)

5) Diskuter diagrammet. Er der forskel på, hvor tit drenge og piger bruger internet eller spiller computerspil? Er der noget, der overrasker jer?

Links

Statistikbanken (Dansk)
Statistikbanken fra Danmarks Statistik indeholder officiel statistik over en lang række forhold, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan vises som diagrammer eller landkort.

Temaartikler

It-huset er det bedste i landsbyen
Da Emil Ravn flyttede til landsbyen Klim i Nordjylland, tænkte han på, hvordan det ville gå med at få venner i den lille by. Men det viste sig ikke at blive noget problem. For i landsbyen er der et it-hus, og der mødes Emil næsten hver dag med sine klassekammerater. Det er også der, han får nye venner.

Undervisningsartikel
It-huset er det bedste i landsbyen
Da Emil Ravn flyttede til landsbyen Klim i Nordjylland, tænkte han på, hvordan det ville gå med at få venner i den lille by. Men det viste sig ikke at blive noget problem. For i landsbyen er der et it-hus, og der mødes Emil næsten hver dag med sine klassekammerater. Det er også der, han får nye venner.

'