Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 52: Debat: For og imod skolelukninger

En undersøgelse viser, at 65 procent af danskerne ikke mener, at det er bedre med færre og større skoler. Og rundt om i landet protesterer forældre mod planlagte skolelukninger.

Opgave

Klassen løser opgaven i fællesskab. Brug teksterne og argumenterne for og imod mindre og større skoler fra opgave 49 og 50.

1) Vurder om jeres egen skole kan risikere at blive nedlagt ud fra jeres viden fra opgave 50. I skal inddrage skolens størrelse, den demografiske udvikling i området og de planlagte skolelukninger/-sammenlægninger i oversigten i opgave 50.

Hvis I vurderer, at det er relevant, kan I bruge jeres egen skole som case i det følgende. Vælg ellers en anden skole fra listen over nedlæggelser i 2008, fx i et af de yderområder, I har arbejdet med tidligere i forløbet.

2) Der er planer i kommunen om at lukke en skole, og måske bliver det jeres/den I har valgt som case. Lav et debatarrangement om skolelukningen i klassen.

I skal sammensætte et panel, hvor nogle af jer optræder som:
- to ansvarlige lokalpolitikere
- skolens rektor og en lærer
- to forældrerepræsentanter

Politikerne skal fremlægge argumenter for skolens nedlæggelse, forældrerepræsentanter skal fremlægge argumenter imod, og rektor og lærer skal fremlægge argumenter både for og imod.

Vælg en ordstyrer. Resten af klassen forbereder spørgsmål, der skal repræsentere både elever og forældre. Debatmødet skal vare ca. 30 minutter og alle i panelet skal fremføre deres synspunkter.

Undervisningsartikler
Jeg kommer til at savne sammenholdet
Efter sommerferien skal Sofie Strandsbjerg på 14 år flytte fra en lille landsbyskole til en stor byskole. Hendes følelser er blandede. Hun glæder sig til at få nye venner og møde nye udfordringer, men vil også savne det tætte sammenhold på den lille skole.

Små skoler er kedelige
Det er ikke alle, der kan lide tanken om at skulle flytte til en stor skole, men det gjaldt ikke for Søren Graabæk, da han fik at vide, hans lille skole skulle lukke. Tværtimod. Han drømte om et større sted med flere lærere, venner og aktiviteter. Og drømmene blev til fulde indfriet. I dag kan Søren slet ikke forestille sig, at hans verden skulle foregå udelukkende omkring det lille landsbysamfund, han kommer fra.

Hvis du vil vide mere
'