Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 49: Sociale nomader og "taberlandsbyer"

Ifølge en forsker er nogle landsbyer i yderområderne inde i en "dødsspiral". Det handler bl.a. om de mennesker, der bor der.

Opgave

Lav opgaven i mindre grupper, hvor I deler artiklerne op mellem jer. Læs tilsammen artiklerne "Yderområder - hvad er det?" og JP-artiklerne "Forsker: Taberlandsbyer ender som slum" og "Forslag om præmie for at skrotte huse". Brug derefter jeres samlede viden til at besvare spørgsmålene i fællesskab.

1) Hvad er kendetegnende for de landsbyer, som landsbyforsker Jørgen Møller kalder "taberlandsbyer"?

2) Hvad dækker betegnelsen "sociale nomader" over?

3) Forklar årsagerne bag de to fænomener.

4) Hvilken type tilflyttere opfattes som attraktive og ressourcestærke i yderområderne?

5) En professor i en af artiklerne mener, at løsningen på yderområdernes problem kunne være, at ressourcestærke tilflyttere får deres venner og bekendte til også at flytte med.

Diskuter, hvad der sker med et yderområde, når flere ressourcestærke mennesker flytter dertil. Hvad er fordelene? Er der nogle ulemper - fx for de mindre ressourcestærke, som allerede bor der? Hvad sker der fx med huspriserne?

Temaartikler

Yderområder - hvad er det?
I Danmarks yderområder er udviklingen på mange måder sat i stå. Samtidig rummer disse områder tit meget store landskabs- og turistmæssige værdier. F.eks. har de det til fælles, at der ikke er ret langt til havet. Men hvad er et yderområde, og hvor ligger de? 

Hvis du vil vide mere
'