Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 43: Nye boligmuligheder på landet

På Møn har Charlotte Wiegand og hendes familie forvandlet en gammel gård til bolig, moderne systue og kursuslokaler. Rundt om i landet er der flere gode eksempler på forladte landbrugsbygninger, der har fundet nye formål.

Opgave

Læs artiklen "Designeren på bondegården". Brug hjemmesiden "Nye boligmuligheder på landet" og find eksempler på ombyggede landbrugs- og industribygninger under "Boligeksempler".

1) I hvilken af de ombyggede bygninger ville du helst bo? Begrund dit svar.

2) Gå sammen to og to.
Den ene af jer er en avisjournalist, der skriver en artikel om mennesker, der flytter ud i de nye boligmuligheder på landet.
Den anden forestiller sig, at han/hun er flyttet ind i boligen i den gamle landbrugs- eller industribygning, som blev valgt lige før.

Lav nu et interview, hvor journalisten stiller spørgsmål og interviewpersonen svarer. Fx hvorfor han/hun flyttede ud på landet og ind i denne bolig, hvordan ombygningen er sket, hvilke oplevelser det har givet osv. Hent evt. inspiration i interviewet med Charlotte.

Sæt sammen interviewet op som en avisartikel med overskrift og manchet ( = underrubrikken, som er indledningen, der skrives med fed).

Links

Nye boligmuligheder i landbrugsbygninger (Dansk)
Temaside med inspiration til, hvordan man kan ombygge gamle landbrugsbygninger til boliger. Der er bl.a. beskrivelser af landbrugsejendomme og industribygninger, som er ombygget til boliger.

Temaartikler

Designeren på bondegården
For fem år siden lå der gamle forfaldne grisestalde på toppen af bakken i Torpe på Møn. I dag bor designeren Charlotte Wiegand med sin familie på den gamle gård, og grisestaldene huser stofruller, giner og symaskiner. Men at komme som københavnere til et landsbysamfund har været en kamp for at blive anerkendt.

Undervisningsartikel
Designeren på bondegården
For fem år siden lå der gamle forfaldne grisestalde på toppen af bakken i Torpe på Møn. I dag bor designeren Charlotte Wiegand med sin familie på den gamle gård, og grisestaldene huser stofruller, giner og symaskiner. Men at komme som københavnere til et landsbysamfund har været en kamp for at blive anerkendt.

Hvis du vil vide mere
'