Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 32: Dansktoppen - hitliste over dialekter

Hvordan man taler, har betydning for, hvordan andre opfatter en. For der er mange holdninger til dialekter, både bevidste og ubevidste. Dem har sprogforskerne undersøgt.

Opgave

Brug linket til Danske dialekter.

1) Lyt til de moderne dialekter fra Sønderborg, Skjern, Næstved, Rønne, Nyborg og København.
Opstil en hitliste over dem med den, du bedst kan lide, på 1. pladsen.
Hvorfor har du valgt den rækkefølge?

2) Sprogforskere har lavet et dialekthierarki over, hvilke dialekter der opfattes mest positivt. Find det under "Bevidste sprogholdninger" og sammenlign det med din egen hitliste. Er der sammenfald eller forskelle?

3) Diskuter i klassen, om I opfatter personer, der taler dialekt, forskelligt fra folk, der taler rigsdansk.
Hvordan ville I fx opfatte en nyhedsoplæser på tv, der talte udpræget jysk, fynsk eller bornholmsk dialekt?
Sæt ord på, hvilke egenskaber I forbinder med forskellige dialekter.

4) Gå nu til "Underbevidste sprogholdninger" på Danske dialekter. Sammenlign jeres holdninger fra 3) med dem, der beskrives fra undersøgelserne i Tønder og Næstved.

Links

Danske dialekter (Dansk)
Københavns Universitets hjemmeside om dialekter, sprog og sproglig forskellighed. Her kan du lytte til gamle og moderne dialekter fra land og by.

Undervisningsartikel
På surfbræt i frokostpausen
Da Hans Christian Plaschke var færdig med at studere medicin og skulle ud at arbejde som læge, trak han det værst tænkelige turnusnummer. Det betød, at han skulle væk fra storbyen. Så besluttede han at rykke til Thy for at arbejde på det lokale sygehus - og bruge fritiden på windsurfing.

Hvis du vil vide mere
'