Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 29: Lav en kampagne for din drømmeuddannelse

I 2008 kører landbrugsskolerne en stor kampagne for at få flere unge til at uddanne sig inden for landbrug. Hvordan ville du lokke flere til at vælge din drømmeuddannelse?

Opgave

Opgaven skal laves i mindre grupper. Inddel evt. grupper efter jeres resultater i opgave 28, så de, der har fundet uddannelser inden for lignende områder, løser opgaven sammen.
Alternativt vælges en række forskellige uddannelser ud fra klassens samlede resultater i opgave 28, så der er en at arbejde med i hver gruppe. 

Lav en kampagne for den valgte uddannelse. Brug jeres viden om uddannelsen fra opgave 28 og inddrag diskussionerne om Jorden Kalder-kampagnen fra opgave 27.

1) Diskuter hvem der er målgruppen for kampagnen. Er det fx særlig vigtigt at rekruttere unge fra landet, fra byen, flere piger eller drenge?

2) Diskuter hvad der kan tiltrække målgruppen til uddannelsen. Vælg de tre vigtigste kvaliteter.

3) Find på et kampagnenavn og -slogan på baggrund af diskussionerne i 1) og 2)

4) Lav et manuskript til en reklamefilm af samme længde som filmen i Jorden Kalder.

Først tager I stilling til: - Hvad er budskabet? - Hvilken historie vil I fortælle? - Hvilken information skal reklamen indeholde? - Er der nogle fordomme/fantasier om uddannelsen/jobbet, I vil gøre op med? - Skal historien overraske? - Hvem er hovedperson(er)? - Hvor foregår filmen?

Nu kan I udarbejde manuskriptet i tekst, tegninger eller begge dele. Beskriv/illustrer den første scene, inkl. personer, baggrund, replikker og evt. voice-over (speakerstemme) eller tekst på skærmen. Beskriv den næste scene osv.

5) Fremlæg jeres reklamefilm for resten af klassen. Nogle i gruppen kan evt. spille rollerne, mens andre laver voice-over og holder skitser til baggrund op.

'