Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 27: Jorden kalder - kampagne

Jorden kalder er en ny kampagne, der skal få flere unge til at vælge en landbrugsuddannelse. Baggrunden er, at der er hård konkurrence om de små ungdomsårgange, og at der mangler elever på landmandsuddannelsen.

Opgave

Se reklamefilmen på websitet Jorden Kalder.

1) Hvem er målgruppe for reklamen?

2) Hvilke virkemidler bruges i reklamen for at nå målgruppen?

3) Hvilke billeder giver reklamen af at arbejde i landbruget? Og af mennesker, der arbejder i landbruget?

4) Er der nogle overraskelsesmomenter i reklamen? Hvad består de i? Diskuter hvilke forestillinger om landbruget, som reklamen spiller på, og hvilke virkemidler den bruger for at udfordre dem.

5) Beskriv de to elever, som har hovedroller i reklamen. Repræsenterer de bestemte "typer"? Hvilke interesser er forbundet med de typer? Hvilke jobs/uddannelser forestiller du dig, at unge som dem fx vil vælge?

6) Hvorfor tror du, at reklamen fokuserer på to drenge? Lav et tankeeksperiment, hvor først den ene, så den anden hovedperson i stedet er en pige. Betyder det noget for reklamens budskab eller virkning?

7) Diskuter reklamen i forhold til din viden om landmandsuddannelsens og -jobbets indhold fra opgave 25 og 26. Hvordan synes du, den lever op til formålet? Sæt ord på styrker eller svagheder ved reklamen.

Links

Jorden kalder - kampagne (Dansk)
En storstilet kampagne i januar-marts 2008 for at tiltrække flere unge til landbrugserhvervet. Kampagnen kører med reklamer i bl.a. tv og biografer, og bag den står Dansk Landbrug sammen med landbrugsskolerne i Danmark.

Undervisningsartikel
Drømmen om stor bedrift og voldgrav
Siden 26-årige Per Brems gik på efterskole, har han vidst, at han ville være landmand og eje sin egen gård med mange dyr. Derfor sparede han en halv million kroner op, som han var parat til at investere. Men Per fik ikke sin drømmegård i Sønderjylland.

'