Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 24: Uddannelse til landmand M/K

Hos Danmarks Statistik kan du se, hvor mange unge kvinder og mænd der er i gang med en uddannelse inden for jordbrug.

Opgave

Brug Statistikbanken. Her skal du søge i "De unges uddannelse" via "Uddannelse og kultur" og "Befolkningens uddannelse og beskæftigelse".

1) Find Erhvervsuddannelser under "Igangværende uddannelse" og vælg Jordbrug og fiskeri. Vælg både Mænd og Kvinder i boksen "Køn" (hold Shift-tasten nede for at vælge flere kategorier samtidig). Du skal ikke ændre i de andre valgmuligheder.
Vælg "Vis tabel" og få resultatet vist som cirkeldiagram. Hvordan er kønsfordelingen mellem de unge på erhvervsuddannelserne inden for jordbrug og fiskeri?

2) Gør nu det samme for jordbrugsvidenskabelige lange videregående uddannelser. Hvordan er kønsfordelingen her?

3) Er der noget, der overrasker dig? Har du nogle forestillinger om, hvorvidt arbejde med jordbrug og fiskeri tiltrækker flest piger eller drenge? Begrund dit svar.

Links

Statistikbanken (Dansk)
Statistikbanken fra Danmarks Statistik indeholder officiel statistik over en lang række forhold, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan vises som diagrammer eller landkort.

Undervisningsartikel
Drømmen om stor bedrift og voldgrav
Siden 26-årige Per Brems gik på efterskole, har han vidst, at han ville være landmand og eje sin egen gård med mange dyr. Derfor sparede han en halv million kroner op, som han var parat til at investere. Men Per fik ikke sin drømmegård i Sønderjylland.

'