Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 18: Danmark i 2030

Danmarks Statistik beregner, hvor meget befolkningen i Danmark vokser. De forudser, at visse områder vil opleve en meget større stigning i befolkning end landet som helhed.

Opgave

Brug faktaboksen om befolkningsfremskrivning, Statistikbanken og den internationale database IDB.

1) Find Danmarks befolkningstal i 2007 og det forventede tal i 2030:
Vælg "Befolkning og valg" i Statistikbanken. Gå ind i "Folketal" og vælg "Befolkningsfremskrivning", hvor du vælger den seneste.
I boksen "År" vælger du 2007 (uden at ændre valgmuligheder i de andre bokse). Noter det totale befolkningstal.
Gør derefter det samme for 2030.

2) Udregn på baggrund af de to tal, hvor mange procent befolkningen forventes at vokse fra 2007 til 2030.

3) Check dit resultat med den vækstrate ("Growth rate"), som IDB opgiver for Danmark i "Country summary" (se hvordan du bruger basen i opgave 17).

4) Lav et kurvediagram, hvor du illustrerer den forventede befolkningsvækst i Danmark som helhed, i Region Midtjylland og på Bornholm. X-aksen skal angive år og Y-aksen forventet positiv eller negativ vækst i procent.

Links

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database IDB under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Statistikbanken (Dansk)
Statistikbanken fra Danmarks Statistik indeholder officiel statistik over en lang række forhold, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan vises som diagrammer eller landkort.

Befolkningen i 2030
En befolkningsfremskrivning er en forudsigelse af, hvordan befolkningen vil fordele sig i fremtiden, på baggrund af den aktuelle udvikling.

Danmarks Statistik lavede i 2007 en fremskrivning for befolkningen i landets kommuner i 2030. Den viser, at den største befolkningstilvækst indtil 2030 forventes i Region Midtjylland med omkring 9 pct. Region Sjælland kan også forvente en større befolkningstilvækst på godt 7 pct. indtil 2030.

Befolkningen på Bornholm vil ifølge befolkningsfremskrivningen falde med 5 pct. de næste 23 år. En tredjedel af de danske kommuner kan vente et faldende folketal indtil 2030. Tilbagegangen vil være størst i Ærø, Læsø, Lemvig, Albertslund og Tønder kommuner med et fald på over 9 pct.

Kilde: Danmarks Statistik

Hvis du vil vide mere
'