Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 17: Danskerne i pyramider

Befolkningspyramider viser sammensætningen af befolkningen efter fx alder, køn, by og land, uddannelse eller indkomst. Sammenligner man pyramider over en årrække, kan man se de demografiske forandringer.

Opgave

Brug IDB, den internationale befolkningsdatabase via linket i opgaven. Vælg Danmark under lande, "Country Summary". Under befolkningspyramider, "Population Pyramids", vælger du dynamisk, "Dynamic".

1) Beskriv hvordan den dynamiske befolkningspyramide er opbygget. Hvilken periode dækker den? Og hvilke intervaller er den opdelt i? Hvilke befolkningsgrupper dækker den?

2) Beskriv hvad den dynamiske pyramide viser om den demografiske udvikling i Danmark i perioden. Hvad sker der fx med de ældste grupper? Og de yngste?

3) Brug de demografiske begreber fra opgave 15 til at forklare udviklingen.

Links

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database IDB under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Hvis du vil vide mere
'