Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 22: Lav en kulturstatistik i klassen

Undersøg, hvilke kultur- og fritidsaktiviteter I bruger jeres fritid på i klassen, og sammenlign med den officielle statistik.

Opgave

Opgaven bygger på resultaterne og fremgangsmåden i opg. 21. Tallene for børns kulturvaner i Danmarks Statistik dækker aldersgruppen 7-15 år.

1) Lav et skema med de samme kategorier af kultur- og fritidsaktiviteter som i statistikken over "Børns kulturvaner" i Statistikbanken. Hver kategori skal formuleres som et spørgsmål, med svarmulighederne "Ja" og "Nej".
Skemaet uddeles til og besvares af alle i klassen. Det kan også bruges til en større undersøgelse på skolen, hvor flere klasser og klassetrin svarer.

2) Tæl "Ja"-svar sammen for hvert enkelt spørgsmål. Udregn procentdelen af det totale antal svar. Opstil det rigtige procenttal ud for hver enkelt aktivitet.

3) Sammenlign resultatet med gennemsnittet for hele landet i Danmarks Statistik (find tallene efter samme fremgangsmåde som i opg. 21).
Diskuter klassens kultur- og fritidsstatistik ifht. landsgennemsnittet. Afviger klassen fra gennemsnittet? Hvad kan det i så fald skyldes?

4) Sammenlign derefter med gennemsnittet for den type område, jeres skole ligger i (eller som de fleste i klassen bor i). Er klassens aktiviteter repræsentative for den type område? Hvis ikke, hvad kan det så skyldes?

Links

Statistikbanken (Dansk)
Statistikbanken fra Danmarks Statistik indeholder officiel statistik over en lang række forhold, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan vises som diagrammer eller landkort.

Undervisningsartikel
Jeg vil kæmpe for lokalområdet
Stine Galsgaard Jørgensen er ikke i tvivl. Hvis man ikke er med til at skabe noget i de små landsbysamfund, sker der ikke noget, og så vil alle rejse væk. Derfor er hun aktiv i det lokale kulturhus. Stine mener, hun har lært at tage vare på andre ved at engagere sig lokalt, og hun håber, der er flere, der vil gøre som hende.

'