Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 21: Børns kulturvaner i by og på land

Stine, som optræder i artiklen "Jeg vil kæmpe for lokalområdet", er aktiv i et kulturhus. Her skal du undersøge, hvilke kultur- og fritidsaktiviteter unge rundt om i landet bruger deres fritid på.

Opgave

Brug Statistikbanken. Under Uddannelse og kultur vælger du "Kulturvaner". Under "Børns kulturvaner" finder du statistikken over "Børns deltagelse i udadvendte kulturaktiviteter efter kulturaktivitet, urbaniseringsgrad og køn (procentdel af børn) (2004)".

1) Undersøg, hvor ofte drenge og piger i henholdsvis landdistrikter og i hovedstaden deltager i forskellige kulturaktiviteter. Du kan også vælge at sammenligne landdistrikter eller hovedstaden med den type område, du selv bor i, fx hovedstadens forstæder eller bykommuner.

Du skal finde de ialt 4 procenttal for hver af aktiviteterne: "Dyrker sport eller motion", "Har været i biografen inden for den seneste måned" og "Kommer på folkebibliotek mindst én gang om måneden". Vælg selv én aktivitet mere, som interesserer dig.

2) Lav et søjlediagram, som viser drenge og pigers kulturaktiviteter i hhv. land og by. X-aksen skal angive de 4 aktiviteter for de 4 grupper, Y-aksen viser procenttallene.

3) Diskuter diagrammet. Hvilke forskelle og ligheder mellem land og by viser det? Og mellem piger og drenge? Hvordan vil du forklare forskellene?

Links

Statistikbanken (Dansk)
Statistikbanken fra Danmarks Statistik indeholder officiel statistik over en lang række forhold, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan vises som diagrammer eller landkort.

Temaartikler

Jeg vil kæmpe for lokalområdet
Stine Galsgaard Jørgensen er ikke i tvivl. Hvis man ikke er med til at skabe noget i de små landsbysamfund, sker der ikke noget, og så vil alle rejse væk. Derfor er hun aktiv i det lokale kulturhus. Stine mener, hun har lært at tage vare på andre ved at engagere sig lokalt, og hun håber, der er flere, der vil gøre som hende.

Undervisningsartikel
Jeg vil kæmpe for lokalområdet
Stine Galsgaard Jørgensen er ikke i tvivl. Hvis man ikke er med til at skabe noget i de små landsbysamfund, sker der ikke noget, og så vil alle rejse væk. Derfor er hun aktiv i det lokale kulturhus. Stine mener, hun har lært at tage vare på andre ved at engagere sig lokalt, og hun håber, der er flere, der vil gøre som hende.

'