Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 13: Fra stavnsbånd til fæstebrev

Indtil stavnsbåndet blev ophævet, var de fleste mennesker på landet bundet til et af de store godser.

Opgave

Læs artiklen "Stråtag og bindingsværk" og brug Lejre Museums hjemmeside om Hestebjerggård.

1) Fra 1892-1918 var Hans Pedersen fæstebonde på gården, som hørte under Ledreborg gods. Hvad indebar det at være fæstebonde?

2) Hvornår blev stavnsbåndet ophævet? Hvad indebar det at være stavnsbundet? Hvad er forskellen på stavnsbånd og fæstebrev?

Links

Hestebjerggård på Lejre Museum (Dansk)
Gården blev i 2004 renoveret, så den kunne bruges som museum. Gamle bygningsdetaljer er bevaret i en helhed med moderne elementer.

Temaartikler

Stråtag og bindingsværk
Siden stenalderen har stort set alle huse og gårde haft stråtag. Men i dag er der langt imellem stråtagene i det danske landskab, og måske ender det med, at man skal på museum for at se, hvordan den typiske danske gård med stråtag så ud.

Undervisningsartikel
Stråtag og bindingsværk
Siden stenalderen har stort set alle huse og gårde haft stråtag. Men i dag er der langt imellem stråtagene i det danske landskab, og måske ender det med, at man skal på museum for at se, hvordan den typiske danske gård med stråtag så ud.

Hvis du vil vide mere
'