Sitemap | Avanceret søgning |

Nyt liv på landet

Det moderne liv er ved at sprede sig fra hovedstaden til provinsen, mener nogle eksperter. Det skyldes bl.a., at flere iværksættere slår sig ned på landet. Det er billigere at starte egen forretning i provinsen, og med internettet er iværksætterne mere uafhængige af stedet. Og så er der  livskvalitet i det landlige liv.

Af Jørgen Kaarup
Publiceret 29-02-2008

Danmark er et lille land og derfor burde det være lettere at sikre en nogenlunde jævn og ligeligt fordelt udvikling her end i f.eks. nabolandene Norge og Sverige. De har også problemer med, at de unge flytter til de store byer med affolkning af deres kolossale landområder til følge. Det er i det hele taget en generel udvikling over hele verden, at byerne vokser hastigt, mens færre og færre ønsker at leve og bo på landet.

En del ting tyder dog på, at udviklingen herhjemme er ved at vende. Danmarks største ejendomsmæglerkæde, Home, siger, at flere og flere, især yngre familier, nu bytter parcelhuset ud med et fristed på landet. Den stigende efterspørgsel gælder både huse på landet, landejendomme og nedlagte landbrug - og det medfører, at priserne stiger i modsætning til priserne på huse og lejligheder i byerne.

Køberne er både ældre med pengepungen i orden og børnefamilier, der drømmer om lys og luft til børnene, et par heste og gerne mere tid til hinanden.

Drømmen om det enkle liv
Og netop mere tid til hinanden er, hvad halvdelen af alle voksne danskere savner. Det viser en Gallup-undersøgelse, lavet for Ugebrevet A4. Undersøgelsen handler om holdningen til "Simple living", der betyder "det enkle liv". En trend, som er blevet meget populært i USA. Det handler om at geare ned, tjene mindre og samtidig indskrænke sit forbrug for at få mere tid til sig selv, interesser, venner og familie. En af måderne at praktisere det på, er at flytte på landet - f.eks. til en af de mange små øer i yderområderne. Her er husene billige, og dermed bliver det muligt at arbejde mindre, som 2 ud af 5 danskere ifølge undersøgelsen faktisk gerne vil.

Også de alternative måder at bo på, som du kan finde eksempler på her på sitet, oplever at flere og flere søger ind hos dem. Storkollektivet Svanholm, Friland og Den selvforsynende Landsby udvider alle med nye huse og boliger. De er alle tre bud på, hvordan man på en anderledes måde kan bo og leve på landet. Der er en del nye, alternative og økologiske bo-projekter på vej til at blive realiseret.

Iværksætterne kommer
Men set under et er udviklingen endnu ikke vendt. Der er stadig en decideret fraflytning fra Danmarks yderområder. Der bliver altså færre og færre mennesker, der bor der. Ikke mindst mangler der unge mennesker i yderområderne. Og der mangler folk med videregående uddannelser. Det er som oftest dem, der starter nye virksomheder og dermed skaber arbejdspladser. Det er netop nye, moderne arbejdspladser, der kunne være med til at vende udviklingen, hvis flere højtuddannede ville vælge at bo i yderområderne.

Det er iværksættere, det drejer sig om. Mennesker, som har en idé til at starte som selvstændig i stedet for at blive ansat i et firma. Der bliver flere og flere, der hellere vil være selvstændige end ansatte, og langt de fleste af dem har en videregående uddannelse. Det har længe været sådan, at der er flest iværksættere i hovedstadsområdet og i Østjylland, de to største byområder. Men nu stiger antallet af iværksættere længere ude i provinsen, viser en ny undersøgelse fra Syddansk Universitet. Lektor Thomas Schøtt, der står bag undersøgelsen, siger:

"Dét at starte noget nyt op er moderne, og nu er det moderne liv ved at sprede sig fra hovedstaden til provinsen. Den type iværksættere, der flytter fra Københavnsområdet, får livskvalitet af det landlige liv. De er uafhængige af stedet, fordi de er gode til at arbejde med internettet. Det er konsulenter og underleverandører til erhvervslivet, der starter op på landet. En væsentlig grund til at flytte ud i provinsen er, at det er billigere at starte op, fordi huse og ejendomme er langt billigere end i København".

Billigt at starte virksomhed på landet
Hvis den tendens fortsætter, kunne det blive redningen på en del af de tidligere landbrugsejendomme, som i dag står med gabende tomme udbygninger. Når prisen for at købe en bolig er en fjerdedel af prisen i København - eller under det halve af Århus-priser, så er der penge til at indrette en eller flere længer til kontorer, lager osv. På den måde bliver det billigere for en iværksætter at etablere sig, og det medfører, at kravet til indtjening er mindre. De fleste, der lige har startet egen virksomhed, er usikre på, hvor meget, man egentlig kommer til at tjene. Derfor er en lavere omkostning til at etablere sig en fordel.

Om udviklingen i det hele taget er ved at vende, så der kommer nyt liv på landet, er svært at spå om. Der er positive tegn i den retning - men der er også meget at indhente. I Danmark som helhed har f.eks. hver fjerde voksen en videregående uddannelse. På Lolland, som er et af yderområderne, er det kun hver tiende. I København og Århus er hver fjerde indbygger mellem 18 og 29 år. På Lolland er det hver tiende.

Opgaver

15. Hvad er demografi?
Når demografer skal måle og forudse befolkningens vækst, bevægelser og sammensætning, bruger de statistik for en række aspekter af befolkningens adfærd og udvikling.
Læs mere

16. Befolkningstilvækst og -fald
Selv om en del ting tyder på, at udviklingen er ved at vende, er der stadig en decideret fraflytning fra Danmarks yderområder.
Læs mere

19. Hvor er de unge?
Der mangler unge mennesker i yderområderne. I storbyerne fylder indbyggerne mellem 18 og 29 år til gengæld godt i gadebilledet.
Læs mere

65. Fremtidens byer
En fremtidsforsker mener, at fremtidens storbyer både bliver mere ens og kommer til at rumme større forskelligheder.
Læs mere

Links

Den selvforsynende landsby (Dansk)
Et projekt på Fyn, som går ud på at leve, så beboerne belaster natur og miljø mindst muligt. Du kan læse om beboerne, som især er yngre børnefamilier og meget mere om permakultur og selvforsyning.

Forskning og udvikling i landdistrikter (Dansk)
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (Syddansk Universitet) har som formål at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter. Særligt den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår. På instituttets sider finder du akademisk viden om landdistrikter og udvikling af dem.

Friland (Dansk)
Andelsforeningen Friland blev startet i samarbejde med Danmarks Radio. Her kan man se tv-programmer fra Friland, som har en filosofi om at bygge billigst muligt for at undgå gæld. Mange af husene er derfor bygget af halm. Der er masser af fotos - og portrætter af dem, der bor i Friland.

Simple living (Engelsk)
Hjemmeside for Simple Living - det enkle liv. Links til netværk, der arbejder med simple living.

Svanholm storkollektiv (Dansk)
Et stort kollektiv med ca. 65 voksne og 35 børn, som lever på et gods i Nordsjælland. Kollektivet dyrker korn, grøntsager, frugt og foder som økologisk jordbrug, og har også køer, en trævarefabrik, et grønsags- og frugtpakkeri, samt en gårdbutik.

Video

Mød René
René har sit eget IT-firma i landsbyen Ballum.


Gry Skipper Collin
Gry på 27 er en af de unge, som efter ti år i København nu har bosat sig i Den selvforsynende landsby sammen med sin mand og to børn. Gry havde egentlig troet, at de ville købe hus på Sjælland, fordi hendes mand havde arbejde der. Men de blev enige om, at de ville prøve et helt andet liv med mere tid til familien og lavere boligpriser. Lige nu bor de i skurvogn, mens de venter på byggetilladelse fra kommunen.
Foto: Esben Nielsen

Demografi
Ordet demografi er græsk og betyder "befolkningsbeskrivelse". Demografi omhandler befolkningens vækst, bevægelser og sammensætning. Det gælder både at måle en aktuel adfærd - fx flytning fra land til by - og at forudse udviklingen i fremtiden, fx om befolkningen bliver større eller mindre.

Befolkningens sammensætning, eller "struktur", måles fx ifht. alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, indkomst, husholdningens størrelse, etnicitet og bopæl. 

Nøglebegreber i demografi er homogenitet, "ensartethed", og heterogenitet, "forskelligartethed". De bruges både om sociale forskelle og ligheder mellem individer, familier, husholdninger, forskellige samfundsgrupper og i befolkningen som helhed.

Uddannelsesniveauer i Danmark
Kilde: Ny dynamik i Danmarks yderområder. Realdania & Ny Thisted Kommune

Hvis du vil vide mere
'