Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 10: Bondegårdens historie

Gennem flere århundreder har den danske bondegård ændret udseende mange gange. Byggestilen har været afhængig af økonomi, påvirkning fra udlandet og udviklingen i landbrugets teknologi.

Opgave

Find artiklen "Den danske bondegård - en truet art?" på hjemmesiden nedenfor. Læs side 41-43 (pdf-format under Baggrundsmateriale).

1) Hvornår blev den almindelige danske bondegård etableret? Den opstod som en driftsenhed inden for et specielt system - hvilket?

2) Hvor mange perioder kan bondegårdens udvikling deles op i? Lav en tidslinje med de perioder, som artiklen nævner. Giv hver af dem fem nøgleord, som forklarer det særlige ved perioden og de gårde, der blev bygget.

3) Hvor mange firlængede stråtækte gårde er der tilbage i Danmark i dag? Hvor i landet er de ældste landbrugsbygninger bevaret?

4)  Hvilken periode stammer de fleste bygninger, der nu er ved at gå ud af brug, fra? Hvad karakteriserer dem?

Links

Ny brug af gamle gårdejendomme (Dansk)
Realdania afholdt i 2004 en konkurrence om gode forslag til at bruge tomme landbrugsbygninger på nye måder. Vindernes ideer var bl.a. en børnelejr, torvehal og herberg for vandreturister. Hjemmesiden rummer masser af baggrundsmateriale og inspiration.

Undervisningsartikel
Stråtag og bindingsværk
Siden stenalderen har stort set alle huse og gårde haft stråtag. Men i dag er der langt imellem stråtagene i det danske landskab, og måske ender det med, at man skal på museum for at se, hvordan den typiske danske gård med stråtag så ud.

Hvis du vil vide mere
'