Sitemap | Avanceret søgning |

Ingen kan tvinges til at flytte på landet

Miljøministeren inviterer Region Midtjylland til møde for at drøfte, hvad der kan gøres ved de mange tomme huse på landet.

Af JØRGEN KAARUP
Publiceret 17-03-2008

»Vi kan jo ikke tvinge folk til at flytte ud i landområderne, når det nu engang er sådan, at de fleste helst vil bo i de større byer,« siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V) på baggrund af Morgenavisen Jyllands-Postens fokus på affolkningen af især yderområderne i serien Land-By.


Troels Lund Poulsen
Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) er selv vokset op på landet og bor i dag tæt på den midtsjællandske natur.
Foto: Anders Find

Han er selv opvokset på landet og bor nu i Midtsjælland. Ministeren erkender, at der er problemer med forfaldne og tomme huse i visse områder i Danmark. Derfor vil han nu invitere Region Midtjyllands formand, Bent Hansen (S), til et møde om det udspil, regionen er kommet med til fem ministre samtidig.

»Jeg har behov for at vide, hvad Region Midtjylland mere præcist vil, for vi har på det seneste taget initiativ til, at kommunerne kan gøre noget ved problemet med de tomme huse og få midler til det via byfornyelsesloven,« siger miljøministeren.

I en længere redegørelse har Midtjylland som den første region peget på, at der er behov for, at staten prioriterer indsatsen over for de skæmmende huse langt højere. I nogle kommuner står hvert tiende hus tomt, og det gør det vanskeligt at lave attraktive miljøer i mange landsbyer. Problematikken rækker ind over fem forskellige ministerier, og derfor er der behov for koordinering.

»Vi fem ministre har endnu ikke haft lejlighed til at mødes om sagen, men nu tager jeg som den første initiativ til et møde med regionsrådsformanden,« siger Troels Lund Poulsen.

Offensiv efterlyses
I Region Midtjylland er den politiker, der har arbejdet mest intenst med at få lavet en "skrotningsordning" for de tomme, faldefærdige huse, skuffet over miljøministeren.

»Jeg kunne godt have tænkt mig en mere offensiv og positiv melding fra ministeren, for hans forgænger har for længst lovet, at der skal ske noget,« siger Kaj Møldrup Christensen (S). Han henviser til, at Connie Hedegaard (K) bakkede op om at oprette en såkaldt "skrotfond", så kommunerne kan gribe ind og købe ruinhusene.

Desuden er det nødvendigt, at kommunen kan give en ejer påbud om at sætte et forfaldent hus i stand - eller rive det ned for egen regning, siger både regionspolitikeren og Landdistrikternes Fællesråd. Det er en af måderne at standse private investorers spekulation i den type huse.

»Det er en hastesag, for ganske vist kan man ikke tvinge folk til at flytte på landet, men det kan gøres meget mere attraktivt at bo derude,« siger Kaj Møldrup Christensen.

»Der er også en trend den modsatte vej, nemlig at flytte på landet, og det skal understøttes mest muligt. By og land skal supplere hinanden, og der er brugt milliarder på at sanere de store byers slum. Nu er det landområdernes tur,« siger han.

Landbruget må rydde op
Ifølge Landbrugets Rådgivningscenter står hele 67 mio. kvadratmeter landbrugsbygninger tomme og forfalder. Af dem er knap halvdelen bevaringsværdige. Miljøministeren mener, at dét er landbrugets problem.

»Der er sparet skat i form af afskrivninger på de bygninger, og derfor må landmændene selv rydde op efter sig,« siger miljøminister Troels Lund Poulsen, som også er minister for fredede og bevaringsværdige bygninger. Han mener, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for antallet af kulturperler blandt bygningerne - og at der mangler forslag fra landbruget til, hvad der bør gøres.

En regel i planloven sætter et maksimum på 500 kvadratmeter, hvis f.eks. en håndværker vil etablere sig med værksted og lager i en tom landbrugsbygning. Det har i en række tilfælde standset alternativ anvendelse af bygningerne.

»Foranlediget af Jyllands-Posten vil jeg nu undersøge den sag, for vi lempede på den regel i 2002. Jeg vil se en samlet opgørelse over, om det har været en succes - eller om der er behov for yderligere lempelse,« siger Troels Lund Poulsen.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten


Troels Lund Poulsen (2)
Foto: Anders Find

Ministeren
  • Miljøministeren er også minister for "det åbne land" og for landsplanen, som fastlægger rammer og mål for udvikling i Danmark.
  • Der kommer en ny Landsplanredegørelse i efteråret. Den gældende er fra 2006 og definerer for første gang visse landområder som "yderområder".
  • Miljøminister Troels Lund Poulsen er 32 år gammel, opvokset på landet ved Vejle.
  • Han var Venstres politiske ordfører, da han efter seneste valg blev miljøminister.
'