Sitemap | Avanceret søgning |

Region vil rydde op i landsbyer

Det skal gøres attraktivt at bo på landet. Staten må betale for oprydning, mener region Midtjylland.

Af JØRGEN KAARUP
Publiceret 02-03-2008

Som den første region går Midtjylland til kamp for at få ryddet op i landsbyer og landområder, så det bliver mere attraktivt at bo der.

Staten skal sætte store midler af til opgaven på linje med de omfattende saneringer i de store byer, som der er brugt mia. kr. på, mener Region Midtjylland.

Regionen bakkes op af sine 19 kommuner og af Landdistrikternes Fællesråd. Appellen om hjælp fra staten sendes i morgen til fem ministerier samtidig.

»Vi skal have levende landområder, og det er svært, når der er så mange døde bygninger,« siger Kaj Møldrup Christensen (S), regionsrådsmedlem og tidligere borgmester i Langå.

Han har i årevis været en central figur i kampen for at få de forfaldne huse på landet sat på den politiske dagsorden.

»Folketinget må vågne op og sætte en stopper for spekulationen i de forfaldne huse, som er uegnede til menneskeboliger, men alligevel lejes ud til folk på bistandshjælp. Det er usmageligt og forhindrer fornyelse på landet,« siger Kaj Møldrup Christensen.

For få midler
Eksperter fra Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet er enige med regionen i, at der er alt for få midler til at løse opgaven med at sanere, fjerne eller opkøbe de mange tomme huse. I nogle områder står hvert 10. hus tomt og forfalder. Midlerne fra byfornyelsesloven kan bruges i landsbyer, men i år er der kun sat 12,5 mio. kr. til det formål.

»Det forslår jo som en skrædder et vist sted,« siger lektor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet, som er en af landets førende forskere på området.

Som det er i dag, kan en kommune ikke påbyde en husejer at vedligeholde sit hus. Kun når det er sundhedsfarligt, kan der forlanges nedrivning.

De radikales og socialdemokraternes politiske ordførere på området er enige om to ting: Staten må finde flere penge til opgaven - og kommunerne skal med ny lovgivning kunne kræve istandsættelse og i sidste ende nedrivning for ejerens regning.

»Det er ganske vist et stort indgreb i den private ejendomsret, men det er eneste mulighed for at standse den usmagelige spekulation i disse ruinhuse«, siger Bjarne Laustsen (S).

Ministre taler sammen
Byfornyelses-ordningen hører under velfærdsminister Karen Jespersen (V), som ikke er klar til at sætte flere penge af.

»Jeg vil ikke kommentere mere på en henvendelse, som jeg endnu ikke har fået. Når Region Midtjyllands redegørelse kommer, taler vi fem ministre selvfølgelig sammen om problemet,« siger Karen Jespersen og tilføjer:

»Jeg er glad for, at vi med revisionen af loven giver kommunerne mulighed for at give ejere af disse huse påbud om renovering, hvis huset er en brandfælde eller sundhedsskadeligt at bo i. Samtidig er der en økonomisk gulerod i form for "skrotpræmie", hvor ejeren kan få nogle af sine udgifter dækket, hvis huset rives ned.«

Lovforslaget til revision af lov om byfornyelse fremsættes i løbet af marts.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

'