Sitemap | Avanceret søgning |

Links

"Billede af et familiebrug" af Knud Sørensen (uddrag) (Dansk)
Novellen "Billede af et familiebrug" er fra Knud Sørensens novellesamling "Naboskab" (1991). Flere uddrag fra Knud Sørensens forfatterskab kan læses på DanishLiterature.info, der også har biografi, portræt m.m. om Knud Sørensen.

Akademikernetværket (Dansk)
Et netværk for unge tilflyttere i Lolland-Falster-området med en akademisk uddannelse.

Alt om økologi (Dansk)
Masser af oplysninger om økologisk landbrug, økologiske dyr og afgrøder, økologiens historie m.m., inklusive et leksikon over alt fra økologiens verden. Økologisk Landsforening står bag hjemmesiden. 

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database IDB under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Bindingsværk (Dansk)
Nationalmuseets side om bindingsværk. Her kan du se, hvilke materialer og metoder man har brugt til at bygge bindingsværkshuse gennem tiden.

Boligsiden (Dansk)
Ejendomsmæglernes fælles søgemaskine, hvor du kan se boliger og priser i hele Danmark. Man kan søge efter mange forskellige kriterier. Prøv f.eks. at finde det billigste hus i landet lige nu og se, hvordan det ser ud.

Bornholm (Dansk)
Information om Bornholms historie, geografi og natur, erhvervsliv m.m.

Bygningskultur Danmark (Dansk)
Hos Bygningskultur Danmark kan man få viden og rådgivning om bevaring af bygninger. Organisationen arbejder for at gøre bygningskultur til en folkesag og har f.eks. undersøgt danskernes holdninger til højhuse og ferie i en gammel bondegård.

Danmark i tal 2008 (Dansk)
Statistik om det danske samfund og dets udvikling beskrevet på en letforståelig måde med emner som uddannelse, bolig, forbrug og kriminalitet.

Danmarks Jægerforbund (Dansk)
Information om jagtformer, lovgivning på området, naturvejledning m.m.

Dansk landbrug (Dansk)
Landbrugets fælles hjemmeside. Her finder du nyheder og masser af viden om landbruget. Dansk Landbrug er landmændenes interesseorganisation, og den repræsenterer 49 lokale/regionale foreninger med 35.000 landmænd som medlemmer.

Danske dialekter (Dansk)
Københavns Universitets hjemmeside om dialekter, sprog og sproglig forskellighed. Her kan du lytte til gamle og moderne dialekter fra land og by.

Danske Landbrugsskoler (Dansk)
Om de skoler hvor man kan blive faglært landmand, hvordan uddannelsen er bygget op, hvor lang tid den varer, om løn, praktikophold og meget mere.

De Samvirkende Købmænd (Dansk)
En brancheorganisation for mere end 1300 købmænd, bl.a. i SPAR-kæden. En af organisationens mærkesager er at sikre et finmasket butiksnet, dvs. at der findes købmandsbutikker så mange steder som muligt.

Den rådne banan (Dansk)
Tema på DR om Danmarks yderområder. Siden har bl.a. TV-klip med folk i landområder, quiz, debat og kort over uddannelsesniveau, arbejdspladser m.m. i Danmark.

Den selvforsynende landsby (Dansk)
Et projekt på Fyn, som går ud på at leve, så beboerne belaster natur og miljø mindst muligt. Du kan læse om beboerne, som især er yngre børnefamilier og meget mere om permakultur og selvforsyning.

Det Digitale Nordjylland (Dansk)
I Nordjylland er flere kommuner gået sammen om et it-projekt med mange it-huse.

Det kolde Hawaii (Dansk)
I Klitmøller er der en forening, som arbejder for at tiltrække både turister og fastboende til området med surfing. Du kan bl.a. se surfbilleder fra Klitmøller på deres hjemmeside.

Dialekt retur - bag om de døende sprog (Dansk)
En multimedie-produktion om danske dialekter, hvorfor de dør ud - og om mennesker, der kæmper for at bevare dem.

Efterskolerne (Dansk)
Information om de danske efterskoler, hvor man ud fra interesser, områder og særlige behov kan søge efter den rigtige skole.

Egnsretter (Dansk)
Egnsretter afspejler, hvilke råvarer der var tilgængelige i et område i gamle dage. I kystområder er der f.eks. mange fisk og skaldyr i opskrifterne. På denne side kan du se, hvilke retter der er typiske for forskellige dele af landet.

Eksklusiv ferie på landet (Dansk)
Rømø Golf & Wellness ligger lige ud til Vadehavet med eksklusive ferieboliger, restaurant, wellness-center, konferencelokaler og golfbaner.

Fakta om Danmark (Dansk)
På borger.dk kan du finde fakta om befolkning, geografi, politisk styreform m.m.

ForbrugerForum om børn og unge (Dansk)
Forbrugerstyrelsens vurdering af udviklingen i børn og unges forbrugsmønstre og anbefalinger i forhold til unges forbrug.

Foreningen Stråtag (Dansk)
Foreningen arbejder for at hjælpe ejere af huse med stråtage og for at sikre, at stråtaget bliver ved med at være en del af den danske kulturarv. Her finder du alt om stråtage og tækkemænd.

Forskning og udvikling i landdistrikter (Dansk)
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter (Syddansk Universitet) har som formål at bidrage til udvikling af bæredygtige landdistrikter. Særligt den erhvervsmæssige udvikling og befolkningens levevilkår. På instituttets sider finder du akademisk viden om landdistrikter og udvikling af dem.

Fremtidens byer (Dansk)
Artikel om udviklingen af byerne i Danmark og verden fra Fremforsk, Center for Fremtidsforskning (word-dokument).

Friland (Dansk)
Andelsforeningen Friland blev startet i samarbejde med Danmarks Radio. Her kan man se tv-programmer fra Friland, som har en filosofi om at bygge billigst muligt for at undgå gæld. Mange af husene er derfor bygget af halm. Der er masser af fotos - og portrætter af dem, der bor i Friland.

Friskoler (Dansk)
Flere friskoler skyder op, når kommuneskolerne lukker. Den lille landsbyskole, Herborg Skole, bliver også omdannet til friskole. Dansk Friskoleforening har samlet information om friskoler på sin hjemmeside. 

Gamle danske opskrifter (Dansk)
Roskomsnusk, Tilsløret Bondepige og Samsøsalat er nogle af de mange gamle danske retter, man kan finde opskrifter på på denne private hjemmeside.

Herborg Skole - en landsbyskole (Dansk)
Den lille skole har omkring 90 elever fra 0.-7. klasse. Skolen ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skolen bliver omdannet til en friskole i 2008.

Hestebjerggård på Lejre Museum (Dansk)
Gården blev i 2004 renoveret, så den kunne bruges som museum. Gamle bygningsdetaljer er bevaret i en helhed med moderne elementer.

Hotel- og Restaurantskolen (Dansk)
Skolen i København tilbyder uddannelser inden for køkken-, restaurant- og hotelområdet, fx kok, tjener, receptionist, sommelier m.m.

Idiomordbogen (Dansk)
En ordbog over faste vendinger i det danske sprog. Her kan du søge på et ord - f.eks. "bonde" eller "skole" - og se alle de udtryk, ordet indgår i, med forklaringer.

Ishøj Kommune (Dansk)
Ishøj Kommunes hjemmeside med information om befolkningen, aktiviteter m.m. i kommunen.

Iværksætter-portalen Amino (Dansk)
Et mødested for danske iværksættere, der udveksler ideer, erfaringer og information. På portalen kan man også købe og sælge virksomheder.

Jorden kalder - kampagne (Dansk)
En storstilet kampagne i januar-marts 2008 for at tiltrække flere unge til landbrugserhvervet. Kampagnen kører med reklamer i bl.a. tv og biografer, og bag den står Dansk Landbrug sammen med landbrugsskolerne i Danmark.

Keens Jagthjemmeside (Dansk)
Her skriver Keen Simonsen om sine jagtoplevelser og viser billeder fra jagtklubben m.m.

Kommunefakta (Dansk)
Her kan du sammenligne nøgletal for fx befolkning, skoler og fritid for kommuner.

Kort over uddannelsesinstitutioner (Dansk)
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man se, hvor universiteter, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner ligger i landet.

Krak (Dansk)
Find kort, adresser, rejseruter og -tider i hele Danmark.

Kulturarv - Kulturministeriets infokiosk (Dansk)
Jættestuer, slotte og fabrikker er altsammen eksempler på kulturarven. Siden forklarer, hvad kulturarv er, hvorfor det er vigtigt at bevare kulturhistoriske elementer og giver fakta om, hvordan det går til.

Københavns Idrætsefterskole (Dansk)
Ud over de almindelige skolefag undervises der bl.a. i idrætspsykologi, fitness og styrketræning, kost og ernæring på idrætsefterskolen.

Landbrug.dk (Dansk)
Forbrugerportal om fødevarer med megen baggrundsviden, fakta og tal om landbruget og fødevareproduktion.

Landbrugsinfo (Dansk)
Informationsside fra Landscentret, som er landbrugets faglige rådgivningscenter. Her er viden om at drive landbrug samlet med artikler, temasider, love og regler med mere.

Landbrugsuddannelser (Dansk)
Vil du være landmand? På center for landbrugsuddannelser kan du se mulighederne for uddannelse og hvad de kan bruges til.

Landsforeningen for Økosamfund (Dansk)
Forening for alternative, økologiske bofællesskaber og "landsbyer" i Danmark. Her kan du læse mere om, hvad et økosamfund er.

Langeland Kommune (Dansk)
Den første januar 2007 blev de tre kommuner - Sydlangeland, Rudkøbing og Tranekær - forenet til Langeland Kommune. Hjemmesiden informerer om aktiviteter, tilbud til borgerne m.m.

Lær Langeland at kende (Dansk)
Langeland er et af Danmarks yderdistrikter. Turistbureauets hjemmeside fortæller om seværdigheder, natur og feriemuligheder på øen.

Maribo Dyrehospital (Dansk)
Dyrehospitalet på Lolland tager sig af alle sundhedsproblemer hos dyr.

Meyers frugt fra Lilleø (Dansk)
Claus Meyer overtog Vigmosegaard på Lilleø i foråret 2003 og indledte et samarbejde med gårdene Lundgaard og Vejlegaard. På Meyers hjemmeside kan man læse om æbledyrkningen og Lilleøs historie.

Midtpunkt Thyholm (Dansk)
Stine arbejder i et kulturhus, hvor foreninger og fritidsaktiviteter holder til.

Mulighedernes Land (Dansk)
Beskriver især Lolland, Thisted og Bornholm som tre vidt forskellige yderområder med gang i mange nye ting. Der er også inspiration fra udlandet med initiativer i yderområder.

Møn Turistbureau (Dansk)
Møn er andet end Møns Klint. Her kan du læse om natur, kulturminder, kunst og meget mere, som øen kan tilbyde.

Nationalpark Thy (Dansk)
Det vestlige Thy blev i sommeren 2007 udpeget som den første danske nationalpark. Nationalparken strækker sig langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.

Ny brug af gamle gårdejendomme (Dansk)
Realdania afholdt i 2004 en konkurrence om gode forslag til at bruge tomme landbrugsbygninger på nye måder. Vindernes ideer var bl.a. en børnelejr, torvehal og herberg for vandreturister. Hjemmesiden rummer masser af baggrundsmateriale og inspiration.

Nye boligmuligheder i landbrugsbygninger (Dansk)
Temaside med inspiration til, hvordan man kan ombygge gamle landbrugsbygninger til boliger. Der er bl.a. beskrivelser af landbrugsejendomme og industribygninger, som er ombygget til boliger.

Nøgletal om integration (Dansk)
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations statistik over en række forhold, som vedrører indvandrere og deres efterkommere i Danmark.

Rejseplanen (Dansk)
Find rejseruter og -tider mellem destinationer i hele Danmark.

Simple living (Engelsk)
Hjemmeside for Simple Living - det enkle liv. Links til netværk, der arbejder med simple living.

Skolelukninger (Dansk)
I det sidste par år er mange skoler blevet lukket. En forsker spår op til 300 flere lukninger i bladet "Folkeskolen".

Skolenedlæggelser i 2008 (Dansk)
En oversigt fra bladet "Folkeskolen" over de skoler, der lukkes eller lægges sammen i 2008.

Smagen af Lolland-Falster (Dansk)
Hjemmeside om de mange restauranter, frugtavlere og andre fødevareproducenter, der arbejder sammen om at gøre Lolland-Falster til et gastronomisk center.

Statistikbanken (Dansk)
Statistikbanken fra Danmarks Statistik indeholder officiel statistik over en lang række forhold, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan vises som diagrammer eller landkort.

Svanholm storkollektiv (Dansk)
Et stort kollektiv med ca. 65 voksne og 35 børn, som lever på et gods i Nordsjælland. Kollektivet dyrker korn, grøntsager, frugt og foder som økologisk jordbrug, og har også køer, en trævarefabrik, et grønsags- og frugtpakkeri, samt en gårdbutik.

Sygehus Thy-Mors (Dansk)
Besøg Sygehus Thy-Mors som Hans Christian arbejdede på, da han var i turnus.

Thy (Dansk)
På turistbureauernes hjemmeside kan du læse mere om naturen i Thy og se, hvad der sker i området.

Turisme og butikker (Dansk)
I 2006 lavede De Samvirkende Købmænd en undersøgelse, som viste, at butikkerne i de jyske turistområder er meget afhængige af turisterne.

UddannelsesGuiden (Dansk)
Undervisningsministeriets guide til mere end 2.000 uddannelser og job i Danmark. Her kan du søge efter uddannelser og lave quizzer inden for et bestemt jobområde, eller bruge Jobkompasset til at finde den rigtige uddannelse.

Unge på landet - og på nettet (Dansk)
Unge landmænd og andre med interesse for livet på landet finder sammen og udveksler erfaringer på deres fælles hjemmeside hos LandboUngdom.

Videbæk Skole (Dansk)
Skolen i Vestjylland har ca. 500 elever mellem 0.-10. klasse.

Øen ingen læge vil have (Dansk)
På Læsø manglede man en læge i halvandet år. En artikel i Sygeplejersken fortæller om den alvorlige situation i Nordjylland.

Øhavets efterskole (Dansk)
Efterskolen i Rudkøbing har plads til 84 elever i 9. og 10. klasse. Ud over de almindelige skolefag underviser skolen bl.a. i Friluft, Heste og Kunst.

Økologisk landsforening (Dansk)
Forening, der vil styrke forskning i økologisk jordbrug, udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer i butikkerne. Som forbruger kan du finde mange gode råd og viden om økologi på sitet.

Temaartikler

I en række temaartikler sættes fokus på baggrunden for udfordringerne i de danske yderområder, og vi møder en række unge, som fortæller om deres hverdag.
Læs artiklerne

Billedserier

I billedserierne har vi samlet alle de fotos, der er taget til artiklerne rundt om i hele Danmark. Mød bl.a. Frank og Theresa, der lever som husmændene gjorde for 60 år siden.
Se fotos

Reportager

Danmark er under hastig forandring. I artikelserien Land-By ser Jyllands-Posten på det nye Danmarkskort og en ny tendens: lave boligpriser og muligheder for erhverv i gamle landbrugsbygninger lokker nye beboere til.
Læs artikler

Video

Torup Strand på den jyske vestkyst er det sidste sted i Danmark, hvor fiskerbådene stadig slæbes på stranden i stedet for at ligge i havn. Mød fiskeren Jesper eller nogle af de andre mennesker, der optræder i videoerne her på sitet.
Se tv-indslag

Opgaver

Land-by indeholder 110 opgaver, som knytter sig til temaartiklerne og reportagerne. Opgaverne inddrager elementer fra fagene dansk, geografi, historie, samfundsfag og matematik.
Se opgaverne

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Gå til vidensbanken

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Læs mere