Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 36: Forbrug og identitet

Vi udtrykker noget om, hvem vi er - eller gerne vil være - gennem de ting, vi køber, mener eksperterne. Forbrug skaber med andre ord identitet.

Opgave

Forbrugerstyrelsen har set på tendenser i børns og unges forbrug, og de har formuleret nogle udfordringer og anbefalinger på hjemmesiden ForbrugerForum.

1) Diskuter dette udsagn fra ForbrugerForum:

"For nogle unge er varemærket et vigtigt købskriterium, og forbrugsvalg er mere styret af behovet for at skabe sig en identitet end af egentlig forbrugerinformation."

Svarer det til dine erfaringer? Hvordan/hvordan ikke? Giv eksempler på varer, hvor mærket betyder noget for, om du vil købe varen. Giv eksempler på varer, hvor mærket ikke betyder noget for, om du vil købe varen. Hvad er forskellen?

2) Diskuter dette udsagn fra ForbrugerForum:

"Både børn, unge og voksne definerer i stigende grad deres personlighed gennem deres forbrug. Nogle forældre vælger også at udtrykke deres egen personlighed og succes gennem forbrug til deres børn."

Er du enig i udsagnet? Synes du, at det er et problem, hvis det er rigtigt? Begrund dit svar.
Mener du, at en forbrugsvare kan definere/udtrykke en persons personlighed? Hvis ja, giv eksempler.

Links

ForbrugerForum om børn og unge (Dansk)
Forbrugerstyrelsens vurdering af udviklingen i børn og unges forbrugsmønstre og anbefalinger i forhold til unges forbrug.

Undervisningsartikel
Fra københavnershopping til langelandsk hygge
Lonnie Wendt Lundin elsker shoppingture i storbyen, men der er langt mellem indkøbsmulighederne på Langeland, hvor hun nu er taget på efterskole. De få butikker og tomme gader er kommet lidt bag på Lonnie, ligesom hun er blevet overrasket over, at der findes bøller på Langeland og ikke bare bonderøve.

Hvis du vil vide mere
'