Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 40: Mig og min klon

Læs artiklen Findes der klonede mennesker i år 2022? af P. Maddox-Hyttel, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, samt T. Greve og H. Callesen, Danmarks JordbrugsForskning.
Og læs faktaarket om kloning.

Opgave

Forestil dig, at du i år 2015 var den første dansker, der lagde celler til en kloning af et menneske. Beskriv det første møde mellem dig og din klon, og hvordan jeres liv blev ændret efter denne dag.

Temaartikler

Findes der klonede mennesker i år 2022?
Dette indlæg om mulig kloning af mennesker er skrevet af forskere ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Danmarks Jordbrugsforskning (DJF), som til daglig beskæftiger sig med bl.a. kloning af husdyr. Alligevel tillader vi at give et bud på kloning af mennesker set udfra de erfaringer og idéer, som affødes af vore aktiviteter med husdyrene.

Kloning
Kloning er i al sin enkelhed at lave en nøjagtig kopi af et individ, dvs. at individerne er genetisk identiske.

Undervisningsforløb
Hvis du vil vide mere
'