Sitemap | Avanceret søgning |

Undervisningsforløb

Find forslag til hvordan "Danskere i krig" kan benyttes i konkrete undervisningsforløb i klassen.

Dramatisering af soldaterliv
Hvordan har soldaterne det før udsendelse, under angreb og når de kommer hjem? Dette danskfaglige forløb tager udgangspunkt i artiklen "Kammerater i krig", og lader eleverne dramatisere forskellige dele af fortællingen.

Danskfagligt undervisningsforløb til 8. og 9.klasse, 4 moduler
I øvrigt mener jeg ...
Temaet "De fysisk sårede" giver et bredt indblik i, hvordan de sårede soldater har det, når de kommer hjem til Danmark. Gennem opgaver og diskussioner vil eleverne kunne danne deres egne meninger om sagen. Forløbet afsluttes med at de selv skriver læserbreve. 

Tværfagligt undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne, dansk og samfundsfag, 3 moduler.

Kan det virkelig passe?
Uanset om en kilde er mundtlig, skriftlig, foto, film eller noget helt femte skal kildens troværdighed altid vurderes. Men hvordan er det lige, man gør det? Dette undervisningsforløb i historie og samfundsfag giver eleverne noget at tænke over.

Tværfagligt undervisningsforløb i historie og samfundsfag til 9 og 10. klasse, 2 moduler

Sæt fokus på soldaterne
Hvordan kan man ved hjælp af en kampagne sætte fokus på de hjemvendte soldaters udfordringer og deres behov? Undervisningsforløbet er rettet mod ungdomsuddannelserne, særligt de merkantile erhvervsuddannelser og HHX.

Tværfagligt undervisningsforløb med dansk, samfundsfag, salg og service, markedsøkonomi, 5 moduler.

 

Når billedet siger alt
De bedste billeder fortæller hele historier selv og lægger en ekstra dimension til en artikel. I dette danskfaglige undervisningsforløb rettet mod 10. klasse og ungdomsuddannelserne har eleverne mulighed for at arbejde i dybden med billedanalyse.

Danskfagligt undervisningsforløb til 10. klasse og ungdomsuddannelserne, 4 moduler.

Danmark er i krig
Hvilke krige og konflikter deltager Danmark i netop nu, og skal vi blive ved med at føre samme aktivistiske udenrigspolitik? I dette samfundsfaglige undervisningsforløb kommer eleverne til at få indblik i, hvordan krigens oplevelser påvirker de hjemvendte soldater.

Samfundsfagligt undervisningsforløb til 8. og 9. klasse, 2 moduler

Projektopgave eller emneuge
Undervisningsmaterialet "Danskere i krig" kan med fordel anvendes i forbindelse med en emneuge eller et problemorienteret projektforløb, f.eks. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse, hvor klassens fælles overemne er "Danskere i krig".

Danskere i krig

Hent undervisningshæftet "Danskere i krig" (8.-10. klasse/ ungdomsuddannelserne) som e-magasin her.
Læs magasinet

Hjælp på vej til danske veteraner

Mange danske krigsveteraner kæmper fortsat for at få hjælp. Men den er på vej, lovede forsvarsministeren i foråret 2011.
Læs artiklen

Landefakta - Kosovo

Indtil 2008 var Kosovo teknisk set en del af Serbien som en autonom provins, men med international beskyttelse under FN. Det lille land med bare et par mio. indbyggere var et af de sidste, som ikke havde fået selvstændighed efter de blodige krige på Balkan i 1990'erne.
Læs landefakta om Kosovo

Projektopgave om "Danskere i krig"

Undervisningsmaterialet "Danskere i krig" kan med fordel anvendes i forbindelse med en emneuge eller et problemorienteret projektforløb, f.eks. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse, hvor klassens fælles overemne er "Danskere i krig".
Læs mere om projektforløbet

Baggrund: F-16 fløj fra fredsbevægelsen

Folketingets enstemmige beslutning i marts 2011 om at sende F-16 fly i krig mod Libyen er ikke alene historisk, men også konsekvensen af, at 20 år med aktiv udenrigspolitik har sat sine spor. Krig er blevet en hyldevare i den humanitære indsats.
Læs artiklen