Sitemap | Avanceret søgning |

I øvrigt mener jeg ...

Temaet "De fysisk sårede" giver et bredt indblik i, hvordan det er at komme hjem til Danmark som såret soldat. Gennem opgaver og diskussioner vil eleverne kunne danne deres egen mening om sagen og slutte forløbet af med at skrive et læserbrev. 

Tværfagligt undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne, dansk og samfundsfag, 3 moduler.

I skal bruge:
Temahæftet
Smart board
PC'ere

1. modul: Introduktion til materiale og undervisningsforløb
Læreren introducerer eleverne til arbejdet med "Danskere i krig" ved at fortælle kort om baggrunden for Danmarks deltagelse i krigen i Irak og i Afghanistan.    

Som fælles opstart vises billedserien I Krig - en fortælling om konstabel Henrik Nøbbe. Brug linket i højre side.

Eleverne læser herefter introteksten "Danmark i krig" fra temakapitlet "Prolog" individuelt samt arbejder med de seks opgaver til teksten.

Gennemgå undervisningsmaterialet (elevhæftet og hjemmesiden) med fokus på kapitlet "De dræbte".

Eleverne læser nu "Kampen på hjemmefronten" samt de 18 portrætter. I fællesskab i klassen drøftes teksten ud fra spørgsmål som:

1) Hvilke forskellige skader har soldaterne fået under deres mission? 
2) Hvilke krav stiller det til Danmark at modtage de hjemvendte sårede soldater?
3) Hvorfor vil mange soldater blive i Afghanistan, selv om de er sårede?
4) Hvorfor vil mange sårede soldater gerne vende tilbage til krigen?

Eleverne deles i fire grupper. Hver gruppe tildeles en af teksterne:  

- I Danmark er jeg kun en skygge 
- Det er kun sjovt, indtil det går galt
- Halv mand - hel soldat
- Soldatens nye drømme

Lektie til næste gang: Eleverne skal hjemme læse deres tekst grundigt igennem 
 

2. modul: Arbejde med tekster og opgaver
Eleverne sættes i deres gruppe og drøfter deres fælles tekst. Sammen arbejder gruppen med spørgsmålene til teksten samt spørgsmålene "undersøg" samt "tag stilling til".

Fælles opsamling. Grupperne fortæller på skift kort om deres tekst og deres diskussioner.

Lektie til næste gang: Eleverne skal hjemme have løst opgaverne til deres tekst samt opgaverne til temakapitlet. Desuden skal eleverne have orienteret sig i hjemmesidens tekster til kapitlet.  

3. modul: Formulere et læserbrev
Læreren introducerer eleverne til elevopgaven "læserbrev" og præsenterer forskellige bud på læserbreve.

Eleverne arbejder selvstændigt med deres læserbreve, evt. sparring i deres grupper.

Lektie til næste gang: Eleverne skal skrive deres læserbrev færdigt. Klassens læserbreve kan efterfølgende samles, digitalt eller printet. 

Temaartikler

»Det er kun sjovt, indtil det går galt«
Nej, det var ikke det værd, når man mister begge ben, siger den 23-årige Christian Richardson. Han tænker mere på at få børn nu end før sin skade.

»I Danmark er jeg kun en skygge«
Martin Paszkiewicz Aaholm troede, at soldaterkammeraterne lavede sjov med ham, da han vågnede op på Rigshospitalet uden ben og fingre. Han føler sig ensom i dag. »Men jeg er stadig kampsoldat helt ind i hjertet,« siger han.

Halv mand - hel soldat
Niels Kristian Brinth Nielsen mistede førligheden ved fronten i Afghanistan, men har aldrig mistet troen på sine muligheder. I dag er han lam fra navlen og ned, men leder et hjemmeværnskompagni i Holstebro og drømmer om nye missioner for Danmark.

Soldatens nye drømme
Under en af de voldsomste episoder for de danske soldater i Afghanistan blev Benjamin Kragsskjold hårdt såret. Nu kæmper han med kommunen om at få en ny protese til sport.

Opgaver

Der er 1 opgaver tilknyttet til dette undervisningsforløb.
Vis opgaver

'