Sitemap | Avanceret søgning |

Temaartikler

10. Globaliseringsrådet
Globaliseringsrådet blev nedsat i 2005 for at kunne rådgive regeringen om, hvordan Danmark kan forberede sig på udfordringerne i en global økonomi. I rådet sidder eksperter og toppolitikere, der kom med deres anbefalinger i slutningen af marts 2006. På baggrund af anbefalingerne er regeringen kommet med et udkast til en globaliseringsstrategi med 333 initiativer. Strategien vil ligge helt færdig til april. 
Publiceret 15-03-2006

11. Globaliseringens historie
Ordet globalisering blev første gang brugt i en dansk avis for 16 år siden. Men der er stor uenighed om, hvornår globaliseringen i virkeligheden begyndte. Nogle mener, at den startede i Stenalderen, da folk begyndte at handle med hinanden, - andre mener, at den først begyndte efter Den Kolde Krigs afslutning.

Publiceret 15-03-2006

12. Globalisering i hverdagen
Fra 15-årige Maria står op, til hun går i seng, griber globaliseringen ind over alt i hendes hverdag. Lige fra hun hælder en kop kaffe op om morgenen, til hun slukker fjernsynet om aftenen, er hendes omgivelser formet af, at hun lever i en globaliseret verden.

Publiceret 15-03-2006

13. Globalisering i fremtiden
Globaliseringen rejser flere spørgsmål, end den giver svar. Derfor er det meget svært med sikkerhed at sige noget om udviklingen i fremtiden. Men man kan pege på, hvilke veje udviklingen sandsynligvis vil gå, og ud fra det forsøge at forberede sig så godt som muligt på fremtiden.

Publiceret 15-03-2006

14. Nationalstaten, EU og de internationale organisationer
Når økonomien bliver mere og mere globaliseret, kan det blive svært for de enkelte lande at regulere økonomiske forhold, både i deres eget land og på globalt plan. Det kan medføre, at det i fremtiden ikke vil være det enkelte land, der fører politik på den globale scene, men i stedet EU, de internationale organisationer eller noget helt nyt.

Publiceret 15-03-2006

15. Danske virksomheder påvirkes forskelligt
Store virksomheder har udnyttet mulighederne for udflytning af produktionen bedre end små virksomheder. Nogle erhverv bliver næsten ikke berørt af globaliseringen, mens andre er truede på livet. Og nogle regioner i Danmark er godt rustede til at klare sig i fremtiden, mens andre halter bagefter.

Publiceret 15-03-2006

16. Det danske arbejdsmarked
Danmark har et meget fleksibelt arbejdsmarked sammenlignet med mange andre vestlige lande. Danskerne er ikke bange for at skifte job og kaste sig over nye områder. Det bliver en fordel i fremtiden, hvis øget globalisering medfører, at der rykker flere job til udlandet.

Publiceret 15-03-2006

17. Global kriminalitet
Ligesom almindelige virksomheder er blevet globale, har også de kriminelle organisationer i dag dannet netværk, der opererer over hele verden. Derfor kræver det en global indsats at bekæmpe den type kriminalitet, hvor samme organisation ofte handler med både narkotika, våben og kvinder til prostitution.

Publiceret 15-03-2006

18. Kina - verdens største marked og fremtidens fabrik
Kina er et af de lande, som danske virksomheder ofte vælger at oprette afdelinger i. Lave lønninger og et stort marked er nogle af årsagerne til, at Kina er så populær hos virksomhederne.

Publiceret 15-03-2006

19. Folkevandringer fra syd til nord
Globaliseringen betyder, at folk bevæger sig over grænserne i langt højere grad end tidligere. Nogle søger til andre lande for at slippe væk fra fattigdom. Andre flygter fra deres land, fordi de bliver forfulgt på grund af deres politiske holdninger, etniske oprindelse eller religion.

Publiceret 15-03-2006

2. Multinationale virksomheder
De multinationale selskaber dominerer i dag den internationale handel og står for to tredjedele af al eksport i verden. Et selskab kan have afdelinger over hele verden og titusindvis af ansatte på lønningslisten. Men er de multinationale selskaber nogle kyniske pengemaskiner, som kritikerne hævder? Eller har de netop forstået, hvad vej vinden blæser, og hvordan man udnytter globaliseringens muligheder?

Publiceret 15-03-2006

20. Danske virksomheders opførsel i udlandet
De store danske virksomheder er generelt gode til at sørge for ordentlige arbejdsvilkår til de ansatte og tænke på miljøet i udlandet, mens det kniber mere hos de små virksomheder. 18 danske virksomheder har skrevet under på FN's Global Compact, der er en erklæring, ifølge hvilken man lover at leve op til en række etiske krav i udlandet.

Publiceret 15-03-2006

3. Udflytning af arbejdspladser
Danske virksomheder flytter hvert år arbejdspladser til udlandet, hvor lønningerne mange steder er betydeligt lavere end i Danmark. Man regner med, at der årligt bliver flyttet 5.000 job ud af landet. De 5.000 job i sig selv er ikke den største bekymring, men man frygter, at tallet vil stige så voldsomt, at det kan skabe arbejdsløshed og dårlig økonomi i Danmark i fremtiden.

Publiceret 15-03-2006

4. De fattige lande og globaliseringen
Samtidig med at verden er blevet mere globaliseret, er der blevet større forskel på, hvor meget de rigeste og de fattigste har at leve for. Nogle mener, at det er på grund af globaliseringen. Andre mener, at det er, fordi de fattige lande endnu ikke er blevet globaliserede nok.

Publiceret 15-03-2006

5. Miljøet - et globalt problem
Det er på godt og ondt, at verden bliver mindre, for det betyder også flere problemer, som skal løses i fællesskab. Et af dem er at beskytte miljøet. Nogle mener, at globaliseringen er en af årsagerne til stigende forurening af miljøet, mens andre mener, at den tværtimod skal ses som en del af løsningen på problemet.

Publiceret 15-03-2006

6. Kulturel globalisering
I Danmark ser vi amerikanske film, vi spiser kebab og kinesisk og går til salsa eller yoga i fritiden. Hverdagen er fuld af eksempler på kulturelle påvirkninger fra andre steder i verden. Særligt i de store byer blandes alverdens kulturer, og resultatet bliver, at verdens hovedstæder ligner hinanden mere og mere, hvad enten man er i Beijing, Stockholm eller New York.

Publiceret 15-03-2006

7. Indflytning af arbejdspladser
Hvis Danmark skal klare sig i den knivskarpe globale konkurrence, er det vigtigt at kunne lokke virksomheder og de allerdygtigste specialister til landet. Udenlandske virksomheder skaber nye arbejdspladser, mens fagfolk fra udlandet skal sikre, at danske virksomheder hele tiden udvikler produkter, som er bedre og billigere end konkurrenternes.

Publiceret 15-03-2006

8. Reaktionen mod globalisering
Hvordan skal man forholde sig til globaliseringen? Skal man fokusere på det positive eller det negative? Skal man bekæmpe den eller fremme den? Globaliseringstilhængere og modstandere er så uenige, at det nogle gange lyder, som om de taler om helt forskellige ting.

Publiceret 15-03-2006

9. Danmark skal leve af hjerner i fremtiden
Uddannelse, innovation og forskning er områder, som Danmark bør satse på i fremtiden. Det anbefaler eksperter og politikere, hvis vi skal blive ved med at klare os godt i en globaliseret verden. Danmark kan ikke konkurrere med andre lande om at tilbyde den laveste løn, men til gengæld kan vi tilbyde højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft.

Publiceret 15-03-2006

1. Globaliseringens kendetegn
Verden er blevet en stor markedsplads, hvor viden, varer og mennesker krydser landegrænserne i et tempo og et omfang, man aldrig har set før. Udviklingen kaldes for globalisering, og den har for alvor fået fart på, efter at priserne på transport og kommunikation er faldet meget i løbet af de seneste årtier.

Publiceret 14-03-2006

Land-By

Danmark er under hastig forandring. De største byer vokser, imens landområderne kæmper med tilbagegang i befolkningstal og ikke mindst en massiv afvandring af unge. Jyllands-Posten ser nærmere på det nye Danmarkskort med særligt fokus på de såkaldte yderområder.
Læs mere

Muren og miraklet

Morgenavisen Jyllands-Posten markerede 20-året for Berlin-murens fald med et særtillæg og omfattende ekstramateriale, der fortæller om baggrunden for de kolossale omvæltninger, vi oplever i dag.
Læs mere

Nyhedsbrev fra JP Undervisning

Et nyt skoleår er i gang. JP Undervisning har sendt to nye undervisningsmaterialer ud til alle landets skoler: "Dig og dine penge" om unge, penge og privatøkonomi, og "Arabisk forår" om forandringsprocessen i Mellemøsten og Nordafrika. Læs meget mere her i nyhedsbrevet og find ekstra materiale her på hjemmesiden.
Jeg vil læse nyhedsbrevet

Stort undervisningstema:
Danskere i krig

"Danskere i krig" er det hidtil største undervisningsmateriale om Danmark som krigsførende nation og konsekvenserne for de udsendte soldater. Materialet består af to magasiner og en hjemmeside med blandt andet undervisningstemaer, baggrundsoplysninger, multimediemateriale.
Gå til Danskere i krig

Tema om Titanic

To danske kvinder var blandt de overlevende efter Titanics forlis for 100 år siden. Men det "synkefri" skib tog i 1912 over 1.500 andre menneskeliv med mod havets bund. Læs om Titanics forlis i Newtons særtillæg.
Læs Newtons særtillæg

Video

Torup Strand på den jyske vestkyst er det sidste sted i Danmark, hvor fiskerbådene stadig slæbes på stranden i stedet for at ligge i havn. Mød fiskeren Jesper eller nogle af de andre mennesker, der optræder i videoerne her på sitet.
Se tv-indslag

JP Explorer

JP Explorer står bag Jyllands-Postens eventyrlige ekspeditioner til klodens fjerneste afkroge. Siden 1998 har JP Explorer gennemført 24 ekspeditioner til mere end 70 lande.
Læs mere

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Her finder du den største og mest besøgte hjemmeside om ekspeditionen.
Læs mere

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Gå til vidensbanken

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Læs mere

Årets store aviskonkurrence

SPOR er temaet for dette års aviskonkurrence. Tilmeld din klasse hos Jyllands-Posten, og få adgang til alle vores tilbud og produkter.
Læs mere her

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Læs mere