Sitemap | Avanceret søgning |

Alt om Asien - lærervejledning

Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2003 af JP Undervisning med støtte fra EU, Danidas oplysningsbevilling og Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU). Materialet giver gennem tekster og billeder en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med 25 lande i Asien.

Formål
Formålet med materialet "Alt om Asien" er at sætte fokus på temaer som politik og udvikling, børn og unge, tendenser, livsstil og kulturer i Asien. 

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 7.-10. klasse. "Alt om Asien" kombinerer som undervisningsforløb på én gang faglighed og tværfaglighed. Det overordnede tema er Asien, og for at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra fagene geografi, religion, dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, billedkundskab og historie. 

Tilrettelæggelse af undervisningen

- ideer til at komme i gang: 

Brainstorm: Hvad ved eleverne om Asien?
Få eleverne til at skrive så mange stikord som muligt ned i løbet af 5 min. Derefter sammenlignes stikordene med sidemandens. Klassens viden om Asien samles på tavlen med læreren som ord- og kridtstyrer. Prøv at inddele stikordene i emner. Hvad fanger elevernes opmærksomhed? Hvad synes eleverne er bemærkelsesværdigt, spændende, overraskende, uforståeligt osv.? Hvor har eleverne vidensmæssigt huller?  

- ideer til forløb: 

Opgaveforløb
Den mest naturlige vej ind i emnet er at tage udgangspunkt i opgaverne. Efter elevernes niveau og interesser kan opgaverne løses individuelt eller i grupper. I opgaveteksten får eleverne at vide, hvilken artikel den hører til, og hvor de kan finde yderligere informationer til besvarelsen. De fleste elever vil derfor kunne arbejde selvstændigt og individuelt.

Materialet er så omfattende, at det praktisk talt er umuligt at få alle elever gennem alle opgaver. Derfor er det en god idé at lade eleverne orientere resten af klassen om, hvad de specielt beskæftiger sig med under forløbet. 

Projektarbejde om et land og/eller emne
Inddel klassen i et antal grupper svarende til de lande/emner, som "Alt om Asien" berører. Hver gruppe har ansvaret for en præsentation af et land/emne. Gruppen skal sætte sig grundigt ind i landets/emnets historie, dets nuværende situation og dets muligheder gennem at bruge vidensmaterialet og søge mere information via linkssamling og bibliotek. Eleverne drøfter desuden, hvordan præsentationen kan tilrettelægges, så den dels kommer godt rundt om landet/emnet og dels er interessant og informativ for tilhørerne. 

Fire ugers forløb om Asien
1. uge: Lærerstyret undervisning som optakt til projektugen. Ugen har udgangspunkt specielt i baggrundsmaterialet med temaartiklerne om Asien.

2. uge: Eleverne læser selv i landefakta, temaartikler og billedserier for at finde inspiration til deres projekt om en konkret problemstilling. I slutningen af ugen udarbejdes der en problemformulering.

3. uge: Projektuge

4. uge: Fremlæggelse 

- ideer til afslutning  

Ethvert forløb afsluttes med en form for plenum med et resume, så eleverne oplever en sammenhæng i emnet, selv om de hver har arbejdet koncentreret med et eller flere af delemnerne.  

Planlægningsværktøj
En logbog kan være en hjælp til at strukturere og evaluere arbejdet. Den er et planlægningsværktøj for eleven, og den virker som et kommunikationsmiddel mellem elev og lærer. I logbogen planlægges arbejdet med et emne ud fra forskellige læringskategorier. 

Eleven skal f.eks. tage stilling til spørgsmål som: 

  • Hvad skal målet med mit arbejde være?
  • Hvad skal titlen på mit arbejde være?
  • Hvilke faglige emner vil jeg arbejde med?
  • Hvilke redskaber vil jeg bruge?
  • Hvilke arbejdsmetoder vil jeg bruge?
  • Vil jeg fremstille et produkt? F.eks. planche, video eller hjemmeside
  • Hvordan vil jeg finde ud af, om jeg har nået mit mål? 

En logbog kan være løsblade i et ringbind eller et stilehæfte, men der er også udviklet elektroniske logbøger til brug på computeren. 

Logbogen er også et godt redskab til at skabe overblik og struktur, når der planlægges med respekt for kravet om undervisningsdifferentiering.

Land-By

Danmark er under hastig forandring. De største byer vokser, imens landområderne kæmper med tilbagegang i befolkningstal og ikke mindst en massiv afvandring af unge. Jyllands-Posten ser nærmere på det nye Danmarkskort med særligt fokus på de såkaldte yderområder.
Læs mere

Muren og miraklet

Morgenavisen Jyllands-Posten markerede 20-året for Berlin-murens fald med et særtillæg og omfattende ekstramateriale, der fortæller om baggrunden for de kolossale omvæltninger, vi oplever i dag.
Læs mere

Nyhedsbrev fra JP Undervisning

Et nyt skoleår er i gang. JP Undervisning har sendt to nye undervisningsmaterialer ud til alle landets skoler: "Dig og dine penge" om unge, penge og privatøkonomi, og "Arabisk forår" om forandringsprocessen i Mellemøsten og Nordafrika. Læs meget mere her i nyhedsbrevet og find ekstra materiale her på hjemmesiden.
Jeg vil læse nyhedsbrevet

Stort undervisningstema:
Danskere i krig

"Danskere i krig" er det hidtil største undervisningsmateriale om Danmark som krigsførende nation og konsekvenserne for de udsendte soldater. Materialet består af to magasiner og en hjemmeside med blandt andet undervisningstemaer, baggrundsoplysninger, multimediemateriale.
Gå til Danskere i krig

Tema om Titanic

To danske kvinder var blandt de overlevende efter Titanics forlis for 100 år siden. Men det "synkefri" skib tog i 1912 over 1.500 andre menneskeliv med mod havets bund. Læs om Titanics forlis i Newtons særtillæg.
Læs Newtons særtillæg

Video

Torup Strand på den jyske vestkyst er det sidste sted i Danmark, hvor fiskerbådene stadig slæbes på stranden i stedet for at ligge i havn. Mød fiskeren Jesper eller nogle af de andre mennesker, der optræder i videoerne her på sitet.
Se tv-indslag

JP Explorer

JP Explorer står bag Jyllands-Postens eventyrlige ekspeditioner til klodens fjerneste afkroge. Siden 1998 har JP Explorer gennemført 24 ekspeditioner til mere end 70 lande.
Læs mere

Galathea 3

Da Galathea 3-ekspeditionen 25. april 2007 lagde til kaj ved Langelinie i København, sluttede alle tiders eventyr. Her finder du den største og mest besøgte hjemmeside om ekspeditionen.
Læs mere

Videnbanken

Videnbanken er indgangen til Morgenavisen Jyllands-Postens verden af viden. Her er samlet tusindvis af artikler, fotos, grafikker, undervisningsforløb, digitale kort og meget andet.
Gå til vidensbanken

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum

Multimedie

I multimedierummet finder du billedserier, videoer og multimediepræsentationer fra blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.
Læs mere

Årets store aviskonkurrence

SPOR er temaet for dette års aviskonkurrence. Tilmeld din klasse hos Jyllands-Posten, og få adgang til alle vores tilbud og produkter.
Læs mere her

Quiz og spil

Find et land i Afrika, tag Jorden rundt med Galathea - eller test din paratviden. Her finder du Jyllands-Postens videnspil, hvor du kan prøve dig selv eller udfordre en ven.
Læs mere