Sitemap | Avanceret søgning | Dine dokumenter
 

De 20 opfindelser

Her er så resultatet af dommernes votering; opfindelserne er opstillet i kronologisk rækkefølge.

Brillen og det nye verdensbillede

Den optiske linse

Opfinder: Ukendt

Opfundet i 1300-tallet. Af hvem vides ikke med sikkerhed, men både den engelske munk Roger Bacon, den italienske munk Alexandro Spina samt hans landsmand Salvino d'Armato menes at have slebet glas til optiske linser.

Dommerpanelets begrundelse: Med brillens fremkomst blev mange flere mennesker i stand til at fungere optimalt, i og med at både nærsynede og langsynede nu kunne få normalt syn. Dette var ikke mindst vigtigt for den lidt ældre del af befolkningen, og medvirkede til at gøre denne langt mere arbejdsdygtig.

Bogen bliver hvermandseje

Bogtrykkerkunsten

Opfinder: Johann Gutenberg

Opfundet omkring 1450

Dommerpanelets begrundelse: Bogtrykkerkunsten er klart blandt de største opfindelser i verdenshistorien. Den trykte bog var langt billigere end den skrevne og nåede dermed en langt større befolkningsgruppe. Den fik på kort tid direkte indflydelse på tre tidlige kulturelle bevægelser: Renæssancen, Reformationen og opkomsten af moderne videnskab.

På bølgelængde med tiden

Det mekaniske ur - kronometeret

Opfinder: John Harrison

Opfundet i 1735; videreudviklet i 1755-1759

Dommerpanelets begrundelse: Pålidelig tidsmåling er et af grundlagene for, at samfundet fungerer effektivt. Når alle ved, hvad klokken er, kan man finde ud af, hvornår bussen kører, styre sin arbejdsdag og privatlivet tidsmæssigt og få hele hverdagens maskineri til at køre uden vente- og spildtid. For skibsfarten var det først med kronometret muligt at finde ud af, hvor langt man var sejlet mod øst eller vest på de store oceaner.

Et stik for sundheden

Vaccination

Opfinder: Edward Jenner

Opfundet i 1796

Dommerpanelets begrundelse: I begyndelsen af det 20 århundrede blev flere end 500.000 mennesker syge af mæslinger hvert år. I 1998 var man nede på 98 sygdomstilfælde. Kopper, en af de andre store folkesygdomme, blev af WHO erklæret udryddet i 1977. Vaccinationer har således haft stor betydning for mennesker liv.

Damp på togtrafikken

Damplokomotivet

Opfinder: Robert Stephenson

Opfundet i 1829

Dommerpanelets begrundelse: Indtil opfindelsen af damplokomotivet havde man været helt afhængig af vandveje for at kunne transportere tungt gods. Med damplokomotivets fremkomst skete et afgørende gennembrud for transport af tungt gods over land, og dette gav den industrielle udvikling et kæmpe skub fremad.

En kode til kommunikation

Den elektriske telegraf

Opfinder: Samuel Morse

Opfundet i 1837 - videreudviklet i 1842

Dommerpanelets begrundelse: Kommunikation er et fundamentalt menneskeligt behov. Udbredelsen af elektromagnetisk kommunikation fra til telegrafen til tv'et har forandret vores verden. Telegrafen var den første teknologi, der drastisk forøgede kommunikationshastigheden verdensdelene mellem. Radioen blev det 20. århundredes første massekommunikations middel, men tv'et fik med tiden større indvirkning.

Et kunstigt pift til planterne

Kunstgødning

Opfinder: Justus von Liebig

Opfundet i 1840-1842

Dommerpanelets begrundelse: Uden kunstgødning ville vi ikke kunne brødføde verdens befolkning i dag. Planter har brug for en række forskellige stoffer for at producere et acceptabelt udbytte, og de skal alle være til stede. Mange steder i verden - herunder der hvor den helt afgørende kornproduktion finder sted - kan man endnu kun styre tilførslen af disse stoffer gennem kunstgødning.

Gartnerens lykketræf

Jernbeton

Opfinder: Joseph Monier

Opfundet i 1849 - og patenteret i 1867.

Dommerpanelets begrundelse: Kombinationen af cementbaseret beton og jernarmering er forudsætningen for den nyere bygningskunst inden for huse, broer og anlægsarbejder i det hele taget. Cement i forskellige former har været kendt siden oldtiden, men det var først da man i 1800-tallet lærte at fremstille den industrielt, at beton fik betydning. Det helt store gennembrud kom, da man med jernarmering kunne tilføre betonen den trækstyrke, der er forudsætningen for dens brede anvendelse i dag.

Stålmanden

Støbning af stål - Bessemer-processen

Opfinder: Henry Bessemer

Opfundet i 1855-1856

Dommerpanelets begrundelse: Vi ville næppe kunne forestille os verden i dag, hvis vi ikke havde adgang til stål i større mængder og af konstant kvalitet. Alle vore transportmidler er afhængige af stål, vores energiproduktion - ja selv fremstillingen af alle mulige andre materialer baserer sig på maskiner, der kun vanskeligt eller umuligt kan realiseres uden brug af stål.

 

Strømmen breder sig

Det elektriske energisystem

Opfinder: Thomas Edison

Opfundet i 1879

Dommerpanelets begrundelse: Det elektriske energisystem er det mest forgrenede og bedst udbyggede system til fordeling af energi, som vi har. Vi bruger strøm som energikilde overalt og når som helst, uden at tænke over det, ved blot at tænde på afbryderen. Intet samfund kan i dag klare sig uden strøm; distributionsnettet giver forsyningssikkerhed og udbalancerer strømproduktionen med belastningen.

Benz og den benzindrevne bil

Den første bil med forbrændingsmotor

Opfinder: Den tyske ingeniør Karl Benz og hans landsmand Gottlieb Daimler konstruerede stort set samtidig de første biler med forbrændingsmotorer. Karl Benz tilskrives dog ofte rollen som den moderne bils fader.

Opfundet i 1885-1886

Dommerpanelets begrundelse: Med tog havde man siden damplokomotivets fremkomst kunnet transportere tungt gods over land, men det krævede betydelige investeringer i infrastruktur - der skulle lægges jernbaneskinner og etableres perroner. Bilen med forbrændingsmotor gjorde det muligt at transportere større mængder gods uden denne store investering, og gav dermed den industrielle udvikling et yderligere stort skub fremad.

Produktionen sættes i bevægelse

Samlebåndet

Opfinder: Henry Ford

Introduceret i 1913

Dommerpanelets begrundelse: Masseproduktion på samlebånd er et af grundlagene for den eksplosive økonomiske fremgang og befolkningsmæssige vækst, som verden har gennemgået i det 20. århundrede. Samlebåndsdrift kræver stor arbejdskapital og er bedst egnet til produktion af store mængder af ensartede produkter, som til gengæld kan give meget lave enhedsomkostninger.

En verden af plastik

Plastik (bakelit - det første syntetiske plastprodukt)

Opfinder: Leo H. Baekeland

Opfundet i 1907

Dommerpanelets begrundelse: Plastik er det nye materiale, som har betydet mest for os i nyere tid. Uden plastik ville vores produkter kortslutte, vi ville brænde fingrene, vi ville blive våde, vores biler ville ikke kunne fungere, vores køleskabe ville veje tre gange så meget. Mobiltelefonen, pc'en og mange andre produkter ville ikke eksistere.

Bakteriedræberen

Antibiotika

Opfinder: Alexander Fleming

Opfundet i 1928

Dommerpanelets begrundelse: Med udvindelsen af penicillinet blev det muligt effektivt at bekæmpe en lang række hidtil dødelige infektionssygdomme. Samtidig betød det et afgørende gennembrud for at kunne foretage vellykkede operationer - ikke mindst operationer i bughulen, hvor dødeligheden hidtil havde været meget høj.

Revolutionen i vaskekælderen

Den fuldautomatiske vaskemaskine

Opfinder: John W. Chamberlain.

Præsenteret første gang i 1937 på et marked i Louisiana, USA.

Dommerpanelets begrundelse: At vaske andres beskidte tøj i hånden er overordentlig tungt arbejde, som gennem tiderne stort set udelukkende er blevet udført af kvinder. I dag har den fuldautomatiske vaskemaskine overtaget arbejdet med det våde tøj. Det er ikke en 100 procents løsning, for tøjet skal stadig tørres, sorteres, stryges og hænges på plads, og det er fortsat mest kvinderne, der gør det, men vaskemaskinen giver en væsentlig aflastning fra den fysisk hårdeste og mest ubehagelige del af tøjvasken. Den spiller derfor en vigtig rolle i kampen for kvinders ligestilling.

 

Fra regnemaskine til computer

Den digitale computer

Opfindere: John Presper Eckert jr. og John William Mauchly - med bidrag fra den ungarnske matematiker John von Neumann

Opfundet i 1943-1946

Dommerpanelets begrundelse: Den verden, som vi kender i dag, er baseret på computer-teknologi. Uden computeren ville mange af den nyere tids opfindelser ikke eksistere.

Den elektroniske revolution

Halvlederteknologien - transistoren

Opfindere: Johan Bardeen, Walter H. Brattain og William B. Shockley

Opfundet i 1946-1948

Dommerpanelets begrundelse: Det 20. århundrede er halvlederens århundrede. Uden halvlederen ville der ikke være radio, tv, computere, mobiltelefoner eller mange af de andre apparater, der præger vores hverdag. Opfindelsen af transistoren var et afgørende skridt, der muliggjorde at sende mennesker til månen, små høreapparater og meget andet.

Lyset som værktøj

Laseren

Opfinder: Theodore Maiman

Opfundet i 1960

Dommerpanelets begrundelse: Især de kommunikationsmæssige og medicinsk/kirurgiske aspekter af laseren gør, at den fortjener at stå på listen. Den bliver om muligt endnu vigtigere fremover. Fremtidig højhastigheds datakommunikation er kun mulig ved hjælp af laseren.

Biokemiens boom - og betænkeligheder

Gensplejsning

Opfindere: Stanley Cohen og Herbert Boyer.

Opfundet i 1973

Dommerpanelets begrundelse: Vi har endnu kun set den spæde begyndelse af, hvad gensplejsning og genteknologi kan betyde for menneskeheden. Planter kan opnå ændrede egenskaber, så verden vil kunne brødføde en større befolkning. Vi vil kunne behandle et stigende antal sygdomme, som vi i dag står magtesløse over for, og gensplejsede bakterier kan allerede nu producere stoffer, som ikke eller kun vanskeligt kan produceres på anden måde. Vores udfordring er at udnytte mulighederne til gavn for menneskeheden.

Et netværk af netværk

WWW

Opfinder: Tim Berners-Lee

Opfundet i 1991

Dommerpanelets begrundelse: Intet har som world wide web bragt information til folket, på tværs af landeskel, og sociale ditto er information - og indhold - nu tilgængeligt for alle, og samtidig kan alle medvirke til at skabe information, give deres holdninger og meninger til kende. Den informationsteknologiske revolution står i fuldt flor båret af internettet.