Sitemap | Avanceret søgning |

Leksikon

A

Anmeldelse
En journalists mening om en bog, en udstilling, en koncert eller teaterstykke eller en film. Anmeldelsen skrives næsten udelukkende af journalister med særlig viden om emnet.

Annonce
en betalt bekendtgørelse i avisen, hvor annoncøren selv har afgørelsen over tekst og udformning for derefter at betale for de brugte millimeter. Annoncer indeholder typisk reklamer, information om receptioner, jubilæer, runde fødselsdage og begravelser.

Artikel
Hele journalistens historie - Både rubrik, evt. underrubrik, byline og brødtekst. Artikler kaldes også historier. Artikler har oftest form som; reportage, feature, nyhed eller baggrund.
[Se Historie]

B

Baggrund
Eller baggrundsartikel. En 'Baggrund' er hos journalister ikke et grafisk element. Det er en større og mere omfattende artikel med et uddybende handlingsforløb, der som regel skal supplere en aktuel nyhedshistorie. Baggrunde er hyppige i lørdags- og søndagsudgaverne for at samle op på ugens begivenheder. Baggrunden skal give læseren en forståelse af, hvordan en sag eller begivenhed er endt, som den er endt. Baggrunde kræver ofte en del mere research af journalisten.
[Se Nyhed]
[Se Research]

Billedtekst
Billedteksten skal hjælpe læserne til at få mest muligt ud af et billede, en grafik eller foto. Det er vigtigt, at personer, der kan genkendes, nævnes med for- og efternavn. Oftest står fotografens navn til sidst.

Blog
[Se også Vlog]

Broadsheet
Det store format. Den størrelse, som Jyllands-Posten og de andre morgenaviser traditionelt udkom i. Politiken udkommer stadig i bradsheet. Af andre avisformater er det mest kendte tabloid.
[Se også Tabloid]

Brødtekst
Brødteksten er den tekst, der giver de reelle oplysninger og flere detaljer i sagen. Den er ofte skrevet, så de vigtigste nyheder kommer først, så de næstvigtigste o.s.v. Brødteksten skrives aldrig med fede typer.
[Se Nyhedstrekanten]
[Se Typer]

Byline
Fortæller hvem, der har skrevet historien, og hvem der har taget billedet.
[Se også Fotobyline]

Bærende artikel
Den vigtigste historie på en avisside, som fylder mest på siden. Den fylder typisk en side eller et opslag og består af en hovedhistorie med flere små sidehistorier og faktaboks. Billederne vil være nye og taget i forbindelse med historien.

C

Citat
Den bid af et interview som en journalist har lavet med en kilde. Altid tydeligt mærket af, så man kan set citat-start og citat-slut.

D

Deadline
Det sidste tidspunkt for aflevering af tekst, fotos, grafik, forside o.s.v., hvis det skal nå at komme med i avisen. Deadline er sidste frist!

Dokumentation
Journalistens bevis for, at det han/hun siger er sandt. "Flere og flere danskere bruger sikkerhedssele. Det fremgår af en ny rapport fra Rådet for større Færdselssikkerhed." Her er rapporten dokumentation. Det kan også være offentliggørelser af f.eks en lovtekst, et lovforslag fra folketinget eller andre vigtige ting, hvor dokumentet trykkes i hele sin ordlyd i artiklen.

Dummy
Skitse over en avis-sides udseende, hvor annoncernes placering er tegnet ind. En dummy er i andre sammenhænge også en slags prøve på projekter. Det kan være et nyt websted eller en ny sektion i avisen.

F

Feature
Betegnelsen for en større oplysende historie, hvori forskellige elementer som; reportage, facts og kommentarer er kombineret til en journalistisk enhed. Featuren har ikke nødvendigvis nyhedspræg og er ikke nødvendigvis dagsaktuel.

Font
Den skrifttype, som benyttes i avisen og på internetavisen. Arial, Times New Roman, Verdana etc.
[Se også Typer]

Forsidehenvisning
En slags henvisning, der - som ordet antyder - kun forekommer på en forside.
[Se også Henvisning]

Fotobyline
Det samme som en byline blot også med billede af journalisten og/eller fotografen.

G

Grafik
Den illustration, der følger med en artikel og som med en tegning (og måske lidt tekst) skal hjælpe med at forklare dét, der står i artiklen. Grafikken viser ofte et mere et kompliceret handlingsforløb. En grafik er ikke et foto. Men et foto kan godt være en del af en grafik.

H

Henvisning
En kort tekst på f.eks. forsiden, der oplyser om en vigtig historie på en af siderne inde i avisen.

Historie
Et andet ord for artikel. På både avis-, radio- og tv-redaktioner hører man ofte sætningen: "Det er da en god historie". "God" betyder ikke nødvendigvis en lykkelig historie, men blot en historie, der er egnet til at komme i avisen.
[Se også Artikel]

Hoved
Avisens navn samt dags dato og udgave. Ofte er hovedet specielt designet, og det er på alle aviser placeret øverst på forsiden.

I

Interview
En samtale mellem en journalist og en person/kilde, som journalisten udspørger - enten for at få vigtige informationer og/eller for senere at kunne offentliggøre kildens udtalelser.

J

Jourhavende
Den journalist, der har ansvaret for et nærmeret defineret stofområde i dagens avis. På Morgenavisen Jyllands-Posten findes jourhavende for følgende stofområder: Indland, udland, kultur, ehverv & økonomi, sport og debat.

Journalist
Betegnelsen for en person, der skriver for et blad, en avis eller laver indslag til radio eller tv.

K

Kilde
En person, der afgiver oplysninger/informationer, tekster og billeder til avisen. Af og til citerer avisen sine kilder. Andre gange holdes kilderne anonyme.

Kommentar
Kommentaren er oftest skrevet af avisens egne journalister eller af skribenter, avisen har bedt om at skrive. Den behandler aktuelle begivenheder og synspunkterne i kommentaren er skribenternes egne og ikke nødvendigvis avisens.

Kronik
En historie, der er skrevet med henblik på at have interesse ud over øjeblikket. Den er altid bragt på en fast plads i avisen og næsten altid af en person, der ikke er ansat på Morgenavisen Jyllands-Posten.

L

Layout
Den måde en avisside ser ud med hensyn til rubrikker, tekst, fotos, grafik eller andre typografiske elementer.

Leder
En særlig artikel, der som oftest er skrevet af avisens redaktører eller den ansvarhavende chefredaktør. Lederen udtrykker avisens holdning eller mening om bestemte personer, begivenheder og enkeltsager, og står næsten altid i forbindelse med avisens debatsider.
[Se også Kommentar]

Logo
Vartegn eller betegnelse for et specielt udarbejdet mærke, der f.eks. bliver benyttet i avisen som samlingspunkt i forbindelse med en serie artikler om et bestemt emne. Selve Morgenavisen Jyllands-Posten har en gul stjerne som logo. Samtidigt har f.eks. JP-Explorer også sit eget logo.

Læserbrev
Læsernes egne meninger om relevante sager og begivenheder. Bringes på debatsiderne. Læserbrevene bliver kun redigeret for de værste komma- og stavefejl. Indeholder et læserbrev racistiske eller krænkende udtalelser eller opfordringer til ulovlige handlinger, kan avisen nægte at bringe dem.

M

Manchet
Manchetten er den tekstbid, der ofte står med fede typer i begyndelsen af en artikel. Den bærende artikel på en side forsynes ofte lige under overskriften med en manchet, som er et kort sammendrag af indholdet udtrykt i få ord. Travle læsere kan via manchetterne få et hurtigt nyhedsoverblik. Inde i artiklen/brødteksten kan anbringes et citat med fremhævet skrift - en central udtalelse - der understøtter manchetten.
[Se Brødtekst ]
[Se Typer]

Mediekonvergens
Konvergens betyder "det at to ting nærmer sig hinanden" (Politikens Nudansk Ordbog), eller med ét ord: sammensmeltning. Mediekonvergens handler om den teknologiske og markedsmæssige sammensmeltning eller tilnærmelse, der finder sted mellem medierne.

Mellemrubrik
Mellemrubrikkerne adskiller historien i afsnit, som giver et bedre overblik over, hvad historien handler om. Mellemrubrikkerne fortæller om de kommende afsnit og bruges for at gøre historien lettere læselig og overskuelig.

[Se også Rubrik]

Moblog
En moblog minder om en weblog, men en moblog opdateres fra mobilen.
[Se også Vlog]

N

Notits
En nyhed, udnævnelse eller blot en kuriositet præsenteret i en meget kort, stram form. Notitser ses ofte i en tydeligt adskilt, lodret spalte i avisen.

Nyhed
Oplysninger om dagens store og små aktuelle begivenheder. Nyheden kommer i artikelform og er ofte illustrerede med fotografier, grafik og/eller tegninger.

Nyhedstrekanten
Den skrivemodel journalister designer nyhedsartikler med. Det allervigtigste først, derefter meninger, holdninger og baggrund og til sidst en konklusion. Nyhedstrekanten er det modsatte af 'Dramatrekanten', som forfattere eksempelvis ofte bruger.

O

OB
Et amerikansk tv-begreb (Outside Broadcast/Broadcasting). Om produktion, der ikke laves på hjemmeadressen. Det kan være en koncert eller en sportsbegivenhed. Eksempelvis kaldes den lastbil eller bus hvor tv-billederne produceres til landskamp i Parken i København for en OB-vogn.

Oplag
Det samlede antal solgte aviser i abonnement og løssalg pr. dag. Oplag opdeles på JP i hverdagsoplag og søndagsoplag. Altså i antal solgte aviser mandag til lørdag og særskilt for søndage (der er større oplag om søndagen, da flere læser avis, når de har fri).

Overlinje
[Se Trompet]

P

Paginering
Nummerering af sider i en avis eller i et dokument.

Platform
Betegnelse for de forskellige typer af medier, som en historie kan fortælles på - fx internet, papairavis, tv, radio og weblog.

Point-of-no-return
Det sted i artiklen, hvor journalisten for alvor har fanget læseren, så læseren læser artiklen til ende.

R

Referat
En gengivelse af f.eks. en tale, et møde eller lign., der er så nøjagtig som muligt. Journalisten fungerer som ''mikrofonholder'' og skal i sammenhængende form gengive en prioriteret version af indholdet. Personlige kommentarer og meninger må ikke forekomme i et referat.

Reportage
Den traditionelle journalistiske historie, hvor journalisten tager beslutningen om historiens vinkel og brugen af kilder og ofte har været ''ude i marken'' for at kontrollere og interviewe. Også her gælder det om at tilvejebringe den bedst opnåelige version af sandheden.

Research
Det omhyggelige forarbejde, der går forud for en god artikel. Research er indsamling af informationer og kilder til historier.
[Se Historie]
[Se Kilde]

Rubrik
Eller overskrift. Rubrikken fortæller ultrakort, hvad artiklen indeholder. Den skal være dækkende for det, der står i artiklen, og skal samtidig virke som blikfang og vække interesse for historien. I forbindelse med rubrikken benytter flere danske aviser en yderligere oplysende underrubrik. Morgenavisen Jyllands-Posten bruger ikke underrubrikker.

[Se også Mellemrubrik ]
[Se også Underrubrik]

S

Skribent
En person, der skriver indlæg eller artikler til avisen. En skribent er ikke ansat på avisen og er ikke nødvendigvis journalist.

T

Tabloid
Det lille format, frokostaviserne B.T. og Ekstra Bladet traditionelt er udkommet i. De senere år har andre aviser som Jyllands-Posten, 24timer og Information overtaget formatet. 
[Se også Broadsheet]

Trompet
Også kaldet en overlinje. Trompeten har en slags vejviserfunktion. Den kan f.eks fortælle, hvor i verden begivenheden foregår, eller hvilken sportsgren artiklen omhandler.

Typer
Den slags bogstaver avisen er trykt med. Fed, kursiv, understreget o.s.v.

Typografi
Helheden af skrifttyper og billedstørrelser, forholdet mellem tekst, rammer og illustrationer m.v.

U

Underrubrik
Står lige under rubrikken, men giver lidt flere informationer om artiklens indhold.

URL
En internetadresse.

V

Vlog
En vlog minder om en weblog, men er en blog med videoer.

Vox-pop
En rundspørge, hvor tilfældige mennesker svarer på et aktuelt spørgsmål.

W

Weblog
Også kaldet en blog - er en hjemmeside med korte, daterede indlæg hovedsageligt i form af tekst, billeder eller video.
[Se Blog]
[Se også Moblog]
[Se Vlog]


Redaktionsmøde på redaktionen i København
Foto: Niels Hougaard